ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

Анна Андреевна Санковская (Ильяшенко-Кириллович, Леонтович) დაბ. 1821

From Rodovid KA

პიროვნება:985775
საგვარეულო Санковские
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
Анна Андреевна Санковская
სხვა გვარები Ильяшенко-Кириллович, Леонтович
მშობლები

Мария Алексеевна ? (Боярская, Санковская) [?] დაბ. 1785 გარდ. 1858

Андрей Андреевич Санковский [Санковские]

მოვლენები

1821 დაბადება: Российская империя

ბავშვის დაბადება: Александра Андреевна Ильяшенко-Кириллович (Рейх-Топольницкая) [Ильяшенко-Кирилловичи]

ქორწინება: Андрей Андреевич Ильяшенко-Кириллович [Ильяшенко-Кирилловичи] დაბ. 1796

ქორწინება: Пармен Павлович Леонтович [Леонтовичи] დაბ. 28 ივლისი 1813

25 ივნისი 1841 ბავშვის დაბადება: с.Воронинцы, Лубенский уезд, Полтавская губерния, Павел Парменович Леонтович [Леонтовичи] დაბ. 25 ივნისი 1841

შენიშვნები

У Марии Алексеевны и Андрея Андреевича Санковского были две общие дочери Мария (1819 г. рождения) и Анна (1821 г. рождения). Таким образом у Марии Васильевны Ростенберг до 1858 г. была еще жива родная бабушка Мария Алексеевна Боярская -Санковская и до 1860 г. был еще жив неродной дедушка Андрей Андреевич Санковский ...


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
Андрій Пилипович Санковський
დაბადება: 1730
...: Статський радник
...: домашній лікарь Г.О. Потьомкина
ქორწინება: Анна Ивановна
გარდაცვალება: 1818
პაპები
მშობლები
Григорий Иванович Боярский
დაბადება: 1779, Российская империя
ქორწინება: Мария Алексеевна ? (Боярская, Санковская)
გარდაცვალება: 1815, Российская империя
Виктор Андреевич Санковский
...: помещик в селе Скочак, Пирятинского уезда
პროფესია: Председатель Палаты криминальных и гражданских дел в г. Могилёве
ქორწინება: Мария Ивановна
Александр Андреевич Санковский
მოვლენა 1: принимал участие в походе войск против Наполеона І (1812- 1814 р.р.)
...: будучи командиром 5-го Полтавского ополченского полка
Степан Андреевич Санковский
პროფესია: Дипломат, служил при посольстве в Риме, Париже.
...: Действительный статский советник.
...: градоначальник Феодосии (1816-1818)
...: за службу удостоен орденов Св. Владимира 3-й степ. и Св. Анны 2-й ст.
გარდაცვალება: 1818
მშობლები
 
== 3 ==
Евдокия Григорьевна Боярская (Неверовская)
დაბადება: Российская империя
ქორწინება: Иван Петрович Неверовский
გარდაცვალება: Российская империя
Мария Андреевна Санковская
დაბადება: 1819, Российская империя
Пармен Павлович Леонтович
დაბადება: 28 ივლისი 1813, с.Матяшовка, Лубенский уезд.Полтавская губерния
ქორწინება: Анна Андреевна Санковская (Ильяшенко-Кириллович, Леонтович)
== 3 ==
შვილები
Павел Парменович Леонтович
დაბადება: 25 ივნისი 1841, с.Воронинцы, Лубенский уезд, Полтавская губерния
პროფესია: мировой судья
ქორწინება: Марія Миколаївна Чечель (Леонтович)
შვილები
შვილიშვილები
Ольга Дмитриевна Кудрявцева (Леонтович)
ქორწინების რაოდენობა: 1-я жена Николая Павловича
ქორწინება: Микола Павлович Леонтович
Елена Петриченко (Леонтович)
ქორწინების რაოდენობა: 2-я жена Николая Павловича
ქორწინება: Микола Павлович Леонтович
გარდაცვალება: 1916?, покончила жизнь самоубийством
Евдокия Петриченко (Леонтович)
ქორწინება: Микола Павлович Леонтович
ქორწინების რაოდენობა: 1923, 3-я жена Николая Павловича/родная сестра Елены/
Микола Павлович Леонтович
დაბადება: 20 დეკემბერი 1876, Єлисаветград, Херсонська губернія
პროფესია: міський голова Миколаєва (1909–1917)
პროფესია: директор миколаївського зоопарку до 1930 року
ქორწინება: Ольга Дмитриевна Кудрявцева (Леонтович)
ქორწინება: Елена Петриченко (Леонтович)
ქორწინება: Евдокия Петриченко (Леонтович)
გარდაცვალება: 1937?
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე