ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

Ашот III Вогормац Милостивый Багратов გარდ. 977

From Rodovid KA

პიროვნება:825993
საგვარეულო Багратиды
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
Ашот III Вогормац Милостивый Багратов
მშობლები

Abas d'Arménie [Bagration] დაბ. ~ 885 გარდ. 951

ვიკი-გვერდი wikipedia:ru:Ашот III
[1][2]

მოვლენები

ბავშვის დაბადება: Gourgen Ier ou Kiourikê Ier [Bagration] გარდ. 989

ბავშვის დაბადება: Smbat II d'Arménie (Smbat le Dominateur ) ou Smbat Tiézérakal [Bagration] გარდ. 989

ბავშვის დაბადება: Gagik Ier d'Arménie (Gagik le Roi des Rois) ou Gagik Chahanchah [Bagration] გარდ. 1020

951 - 977 ტიტული: roi d'Arménie

977 გარდაცვალება:

შენიშვნები

Упоминания

А тем временем заполыхала война по соседству с Тмутараканским княжеством, в Закавказье. Там начал вести себя независимо царь Армении Ашот III. А царь Абхазии Георгий, в свое время усыновленный отравленным Давидом Грузинским, объявил себя законным властителем этой страны, и грузины поддержали его. Прибыл византийский император Василий Болгаробойца с армией. В Армении греки спровоцировали междоусобицу, против Ашота III выступил его брат Иоанн Сембат. Дрались сурово, и оба обратились за поддержкой к императору. Василий II «рассудил» спор — выбрал Сембата, который согласился на большие уступки: отдал Армению «в вечное владение» Византии, а за это был назначен «пожизненным правителем».

Абхазский Георгий пытался укрыться в труднодоступных местах, но греки подвергли Грузию и Абхазию жуткому опустошению. Нахватали в плен 200 тыс. жителей, часть их император велел умертвить, часть ослепить, остальных депортировать в Болгарию. А в Грузию приказал переселять болгар. В 1023 г. Георгий сдался, признал себя полным вассалом императора, дал в заложники сына. Но за Абхазией лежало Тмутараканское княжество. Оно единственное разделяло владения Византии на Кавказе и в Крыму. Без него Черное море превращалось бы во внутреннее море греков.

წყარო

  1. - * Voir, rois d'Ani
  2. - * Voir, généalogie des Bagratides en Arménie

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
Sophie Bagration (Arçrouni)
ტიტული: princesse par naissance
ტიტული: princesse par mariage
ქორწინება: Grigor-Dérénik Arçrouni (de Vaspourakan)
Смбат I -
დაბადება: 850?
ტიტული: 890 - 912, roi d'Arménie
გარდაცვალება: 912
პაპები
მშობლები
Ашот II Багратов
დაბადება: ~ 880, Вірменське царство
ტიტული: 914 - 928, Вірменське царство, цар царів
ქორწინება: Marie de Khatchen ou Sahakanuysh (Bagration)
გარდაცვალება: 928, Вірменське царство
Abas d'Arménie
დაბადება: ~ 885
ტიტული: 928 - 951, roi d'Arménie
გარდაცვალება: 951
მშობლები
 
== 3 ==
Mouchel ou Mouchegh ou Moušeł de Kars
ტიტული: 962 - 984, roi de Kars
გარდაცვალება: 984
Ашот III Вогормац Милостивый Багратов
ტიტული: 951 - 977, roi d'Arménie
გარდაცვალება: 977
== 3 ==
შვილები
Gagik Ier d'Arménie (Gagik le Roi des Rois) ou Gagik Chahanchah
ტიტული: 989 - 1020, roi d'Arménie à Ani
გარდაცვალება: 1020
Smbat II d'Arménie (Smbat le Dominateur ) ou Smbat Tiézérakal
ტიტული: 977 - 989, roi d'Arménie à Ani
გარდაცვალება: 989
Gourgen Ier ou Kiourikê Ier
ტიტული: 972, prince de Tachir
ტიტული: 980 - 989, roi de Lorri
გარდაცვალება: 989
შვილები
შვილიშვილები
Hovhannès-Smbat III d'Arménie
ტიტული: 1020 - 1041, roi d'Arménie à Ani
გარდაცვალება: 1041
Achot IV d'Arménie (Achot le Vaillant) ou Achot Qatj
ტიტული: 1021 - 1040, roi d'Arménie à Ani
გარდაცვალება: 1040?
David Ier de Lorri (David le Sans-Terre)
ტიტული: 989 - 1048, roi de Lorri
გარდაცვალება: 1048
შვილიშვილები

სხვა ენებზე