ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

გიორგი არდაზიანდიშვილი

From Rodovid KA

პიროვნება:762071
საგვარეულო არდაზიანდიშვილი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
გიორგი არდაზიანდიშვილი

მოვლენები

1580 ...: ჩანს

შენიშვნები

დიდი ლალა ფაშას დროს არდაზიანდისშვილები გიორგი და პაპუნა ლისიდან აყრილან და შავთ ხიზნად მოსულან. შემდეგ სუიმონ მეფისაგან შავნი, მოქრისი და ფიცხისი უშოვნიათ. შავთაზე გოშტაშაბისშვილნი იოვანე და ამილღამბარ შესცილებიან და იმათგან საფასურით უყიდიათ. იმ დროს ბატონი რამაზის შვილი ბაგრატი საბარათიანოს სარდალი ყოფილა. მას შემდეგ მრავალი თბილელი გამოცვლილა, მაგრამ არდაზიანიშვილებს არავინ შემოცილებია. იმათი შვილი შიოში მეფე ლუარსაბს გაჰყოლია და იმისი სახლის კაცი აღარავინ დარჩენილა - 1449-2449


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

Джерельна довідка за населеним пунктом