ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ბირთველ თუმანიშვილი დაბ. < 1646 გარდ. > 1659

From Rodovid KA

პიროვნება:706777
საგვარეულო თუმანიშვილი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ბირთველ თუმანიშვილი
[1][2]

მოვლენები

< 1646 დაბადება:

> 1659 გარდაცვალება:

შენიშვნები

1640 წ. 21.VI. - მდივანი თუმანიშვილი ბირთველი როსტომ მეფის დავალებით მონაწილეობს ციციშვილთა სასისხლო დავის განხილვაში - Ad-1030.

1646 წ. - მდივანი თუმანიშვილი ბირთველი როსტომ მეფის დავალებით მონაწილეობს სოლაღაშვილთა სამამულე დავის განხილვაში - Sd-744.

1646 წ. - მდივანი თუმანიშვილი ბირთუელი როსტომ მეფის დავალებით მონაწილეობს ბარათაშვილთა სამამულე დავის განხილვაში - 1450-2/143.

1656 წ. 3.I. - მდივანი ბირთუელი როსტომ მეფის დავალებით მონაწილეობს თურქისტანიშვილთა და სოლაღაშვილთა სამამულე დავის განხილვაში - Hd-4421.

1659 წ. - განჩინება შაჰნავაზ მეფისა კათალიკოზის, ქსნის ერისთავის ელიზბარისა და გივი ამილახორის მამულის საქმეზე - Hd-2113

[რედაქტირება] წყარო

  1. ქართული საბუთები - Sd-744, 1450-2/143, Hd-4421.
  2. 1630 წ. - წყალობის განახლების წიგნი სვიმონ მეფისა ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი -


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

 
== 1 ==
ბირთველ თუმანიშვილი
დაბადება: < 1646
გარდაცვალება: > 1659
== 1 ==

Джерельна довідка за населеним пунктом