ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ანახანუმ ბეჟანის ასული ფალავანხოსროშვილი დაბ. 17

From Rodovid KA

პიროვნება:706081
საგვარეულო ბარათაშვილი
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ანახანუმ ბეჟანის ასული ფალავანხოსროშვილი
მშობლები

ბეჟან იოთამის ძე ფალავანხოსროშვილი [ბარათაშვილი]

[1][2]

მოვლენები

1716 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: გლახა ქაიხოსროს ძე ციციშვილი [ციციშვილი]

ქორწინება: ქაიხოსრო ედიშერის ძე ციციშვილი [ციციშვილი] დაბ. < 1713 გარდ. < 1744

19 აგვისტო 1746 ქორწინება: თეიმურაზ II ერეკლეს ძე ბაგრატიონი [ბაგრატიონები კახეთის] დაბ. 1690 გარდ. 8 იანვარი 1762

< 1748 ბავშვის დაბადება: იოანე ქაიხოსროს ძე ციციშვილი [ციციშვილი] დაბ. < 1748 გარდ. < 1766

მარტი 1788 გარდაცვალება:

[რედაქტირება] წყარო

  1. ქართული საბუთები - 1448-1282
  2. ბარათაშვილები – ნუსხა 15 - ანახანუმ ბეჟანის ას. (1716_მარტი 1888) « I. ქაიხოსრო ედიშერის ძე ციციშვილი (მილახვარი) ჩანს (1713_1766). « II. (19.08.1746). მეფე თეიმურაზ II (1695_1762).


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ბერი თაყას ძე ფალავანხოსროშვილი
დაბადება: < 1658
გარდაცვალება: > 1675
გივი თაყას ძე ფალავანხოსროშვილი
დაბადება: 1658
გარდაცვალება: 1675
როსტომ თაყას ძე ფალავანხოსროშვილი
დაბადება: < 1658
გარდაცვალება: > 1675
ბარათა თაყას ძე ფალავანხოსროშვილი
დაბადება: < 1658
გარდაცვალება: > 1688
ზურაბ თაყას ძე ფალავანხოსროშვილი
დაბადება: < 1658
გარდაცვალება: > 1688
იასე თაყას ძე ფალავანხოსროშვილი
დაბადება: < 1658
გარდაცვალება: > 1688
პაპები
მშობლები
თომა ბატონიშვილი
...: 1688, იხსენიება
გარდაცვალება: 1703
მშობლები
 
== 3 ==
== 3 ==
შვილები
იოანე ქაიხოსროს ძე ციციშვილი
დაბადება: < 1748
ტიტული: სახლთუხუცესი
გარდაცვალება: < 1766
შვილები
შვილიშვილები
ზაქარია ივანეს ძე ციციშვილი
დაბადება: < 1759
ტიტული: სახლთუხუცესი
ქორწინება: მაკრინე დავითის ასული ერისთავი
გარდაცვალება: > 1801
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом