ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

From Rodovid KA

პიროვნება:705694
საგვარეულო ციციშვილი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
პავლე დიმიტრის ძე ციციანოვი
მშობლები

დიმიტრი პაპუნას (პავლეს) ძე ციციშვილი [ციციშვილი] დაბ. 17 აგვისტო 1721

ელისაბედ მიხეილის ასული დავითიშვილი [ბაგრატიონ-დავითიშვილი] დაბ. 1728

მოვლენები

1754 დაბადება:

თებერვალი 1806 გარდაცვალება:


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
პაპუნა ციციშვილი
გარდაცვალება: 1740, ფინეთი, დაიღუპა რუსეთ–შვედეთის ომში
პაპები
მშობლები
მშობლები
 
== 3 ==
მიხეილ დიმიტრის ძე ციციანოვი
დაბადება: 1765
გარდაცვალება: 1841
პავლე დიმიტრის ძე ციციანოვი
დაბადება: 1754
გარდაცვალება: თებერვალი 1806
== 3 ==

Genealogical Research in the archives of Ukraine
Your Email*
Your First Name*
Your Last Name*
Postcode of your ancestors' place in Ukraine*
Capcha*

Reload
the service is provided by Genealogical Society «Ridni»