ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ლუარსაბ დავითის ძე აბაშიშვილი დაბ. < 1723 გარდ. > 1765

From Rodovid KA

პიროვნება:692287
საგვარეულო ბარათაშვილი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ლუარსაბ დავითის ძე აბაშიშვილი
მშობლები

დავით ქაიხოსროს ძე აბაშიშვილი [ბარათაშვილი] დაბ. < 1702 გარდ. > 1726

თინათინ [?]

[1]

მოვლენები

< 1723 დაბადება:

1744 ბავშვის დაბადება: დავით ლუარსაბის ძე აბაშიშვილი [ბარათაშვილი] დაბ. 1744 გარდ. 1808 ? 1822

> 1765 გარდაცვალება:

[რედაქტირება] წყარო

  1. ბარათაშვილები – ნუსხა 17 -


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ავთანდილ აბაშის ძე აბაშიშვილი
დაბადება: < 1664
ტიტული: 1697, სუფრაჯი
გარდაცვალება: > 1697
ქაიხოსრო აბაშის ძე აბაშიშვილი
დაბადება: < 1664
ტიტული: სუფრაჯი
გარდაცვალება: > 1696
პაპები
მშობლები
აბაშ ქაიხოსროს ძე აბაშიშვილი
დაბადება: < 1705
ტიტული: სუფრაჯი
გარდაცვალება: > 1714
იესე ქაიხოსროს ძე აბაშიშვილი
დაბადება: < 1714
გარდაცვალება: > 1726
ნიკოლოზ ქაიხოსროს ძე აბაშიშვილი
დაბადება: < 1726
ტიტული: არქიმანდრიტი
დავით ქაიხოსროს ძე აბაშიშვილი
დაბადება: < 1702
ტიტული: სუფრაჯი
ტიტული: ბოქაულთუხუცესი
ქორწინება: თინათინ
გარდაცვალება: > 1726
მშობლები
 
== 3 ==
ქაიხოსრო დავითის ძე აბაშიშვილი
დაბადება: < 1723
გარდაცვალება: > 1726
რევაზ დავითის ძე აბაშიშვილი
დაბადება: < 1725
გარდაცვალება: > 1738
გიორგი დავითის ძე აბაშიშვილი
დაბადება: < 1723
გარდაცვალება: > 1738
ავთანდილ დავითის ძე აბაშიშვილი
დაბადება: < 1726
გარდაცვალება: 1738
ლუარსაბ დავითის ძე აბაშიშვილი
დაბადება: < 1723
გარდაცვალება: > 1765
== 3 ==
შვილები
დავით ლუარსაბის ძე აბაშიშვილი
დაბადება: 1744
ტიტული: ქეშიკჩიბაში
ქორწინება: სალომე სიმონის ასული მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1808 ? 1822
შვილები
შვილიშვილები
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом