ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

გიორგი გივის ძე ჩოლოყაშვილი დაბ. 1773 გარდ. 1806

From Rodovid KA

პიროვნება:680335
საგვარეულო ჩოლოყაშვილები
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
გიორგი გივის ძე ჩოლოყაშვილი
მშობლები

გივი გრიგოლის ძე ჩოლოყაშვილი [ჩოლოყაშვილები]

[1][2]

მოვლენები

1773 დაბადება:

ტიტული: სახლთუხუცესი

სამხედრო წოდება: პოლკოვნიკი

ქორწინება: ეკატერინე ერეკლე II -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1774 გარდ. 1818

1794 ბავშვის დაბადება: ელისაბედ ჩოლოყაშვილი [ჩოლოყაშვილები] დაბ. 1794

1796 ბავშვის დაბადება: დავით გიორგის ძე ჩოლოყაშვილი [ჩოლოყაშვილები] დაბ. 1796 გარდ. 1820

1798 ბავშვის დაბადება: ივანე გიორგის ძე ჩოლოყაშვილი [ჩოლოყაშვილები] დაბ. 1798 გარდ. 1860

1800 ბავშვის დაბადება: ნინო გიორგის ასული ჩოლოყაშვილი [ჩოლოყაშვილები] დაბ. 1800 გარდ. 1816

1803 ბავშვის დაბადება: აბელ ჩოლოყაშვილი [ჩოლოყაშვილები] დაბ. 1803 გარდ. 1825

1805 ბავშვის დაბადება: ლუარსაბ გიორგის ძე ჩოლოყაშვილი [ჩოლოყაშვილები] დაბ. 1805 გარდ. 1877

1806 გარდაცვალება:

დაკრძალვა: ალავერდის ტაძარი

[რედაქტირება] წყარო

  1. ბაგრატიონები [1] - ეკატერინე ერეკლე II-ის ასული, (1774-1818). - ქმარი: გიორგი გივის ძე ჩოლოყაშვილი (1773-1806)
  2. მასალები – ჩოლაყაშვილი გიორგი გივის ძე - ჩოლაყაშვილი გიორგი გივის ძე (1773–1806). ერეკლე II-ის სიძე. ცოლად ჰყავდა ერეკლესა და დარეჯან დედოფლის ასული ეკატერინე (1773–1818). ერეკლეს დროს იყო სახლთუხუცესი. საქართველოს რუსეთთან შეერთების დროს მიეცა პოლკოვნიკობა. დარჩა სამი ძე და ერთი ასული: 1. ივანე, მაიორი (გარდაიცვალა 1860 წ. უშვილო); 2. დავითი (გარდაიცვალა 1820 წ.); 3. ლუარსაბი, გადამდგარი პორუჩიკი (გარდაიცვალა 1864 წ.). 4. ნინა


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
გივი ჩოლოყაშვილი
დაბადება: < 1715
პაპები
მშობლები
ქაიხოსრო გრიგოლის ძე ჩოლოყაშვილი
დაბადება: > 1750
ტიტული: 1802, სახლთუხუცესი
ტიტული: 1804 - 1805, კოლეჟსკი სოვეტნიკი
გარდაცვალება: 1805
მშობლები
 
== 3 ==
გიორგი გივის ძე ჩოლოყაშვილი
დაბადება: 1773
ტიტული: სახლთუხუცესი
სამხედრო წოდება: პოლკოვნიკი
ქორწინება: ეკატერინე ერეკლე II -ის ასული ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 1806
დაკრძალვა: ალავერდის ტაძარი
== 3 ==
შვილები
ივანე გიორგის ძე ჩოლოყაშვილი
დაბადება: 1798
სამხედრო წოდება: მაიორი
გარდაცვალება: 1860
დავით გიორგის ძე ჩოლოყაშვილი
დაბადება: 1796
გარდაცვალება: 1820
ლუარსაბ გიორგის ძე ჩოლოყაშვილი
დაბადება: 1805
სამხედრო წოდება: პორუჩიკი
გარდაცვალება: 1877
ნინო გიორგის ასული ჩოლოყაშვილი
დაბადება: 1800
გარდაცვალება: 1816
აბელ ჩოლოყაშვილი
დაბადება: 1803
გარდაცვალება: 1825
შვილები
შვილიშვილები
დარეჯან ჩოლოყაშვილი
დაბადება: 1845
გარდაცვალება: 1918
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом