ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

როსტომ ქაიხოსროს ძე აბაშიძე გარდ. 1810

From Rodovid KA

პიროვნება:676322
საგვარეულო აბაშიძე
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
როსტომ ქაიხოსროს ძე აბაშიძე
მშობლები

ქაიხოსრო პაატას ძე აბაშიძე [აბაშიძე] დაბ. 1737 გარდ. 1805

დარეჯან სოლომონ I -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი იმერეთის] დაბ. 1756 გარდ. 1827

მოვლენები

1810 გარდაცვალება:


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ანტონ ოტიას ძე დადიანი
ტიტული: მიტროპოლიტი
გარდაცვალება: 1799
პაპები
მშობლები
მშობლები
 
== 3 ==
== 3 ==

Genealogical Research in the archives of Ukraine
Your Email*
Your First Name*
Your Last Name*
Postcode of your ancestors' place in Ukraine*
Capcha*

Reload
the service is provided by Genealogical Society «Ridni»