ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

კახაბერ ჩიჯავაძე

From Rodovid KA

პიროვნება:674475
საგვარეულო ჩიჯავაძე
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
კახაბერ ჩიჯავაძე
[1]

მოვლენები

ქორწინება: გულშარ ბატონიშვილი [ბაგრატიონები ქართლის]

[რედაქტირება] წყარო

  1. ბაგრატიონები [1] - გულშარ კონსტანტინე II ქართლის მეფის ასული - ქმარი: კახაბერ ჩიჯავაძე


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები