ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

თინათინ მაჩაბელი

From Rodovid KA

პიროვნება:670975
საგვარეულო მაჩაბელი
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
თინათინ მაჩაბელი
[1]

მოვლენები

ბავშვის დაბადება: შანშე დავითის ძე ერისთავი [ერისთავი ქსნის]

ბავშვის დაბადება: სოლომონ დავითის ძე ერისთავი [ერისთავი ქსნის] გარდ. 1822

ბავშვის დაბადება: ელიზბარ დავითის ძე ერისთავი [ერისთავი ქსნის]

ბავშვის დაბადება: მიხეილ (მიქელ) დავითის ძე ერისთავი [ერისთავი ქსნის] გარდ. < 1828

ბავშვის დაბადება: შალვა დავითის ძე ერისთავი [ერისთავი ქსნის]

ბავშვის დაბადება: როსტომ დავითის ძე ერისთავი [ერისთავი ქსნის]

ქორწინება: დავით იესეს ძე ერისთავი (დავით ერისთავი) [ერისთავი ქსნის] გარდ. 1774

1763 ბავშვის დაბადება: ბიძინა დავითის ძე ერისთავი (ვარლამ ეგზარხოსი) [ერისთავი ქსნის] დაბ. 1763 გარდ. 1830

< 1771 ბავშვის დაბადება: მირმანოზ დავითის ძე ერისთავი [ერისთავი ქსნის] დაბ. < 1771 გარდ. 1828

< 1781 ბავშვის დაბადება: მაკრინე დავითის ასული ერისთავი [ერისთავი ქსნის] დაბ. < 1781 გარდ. > 1794

1810 ...:

[რედაქტირება] წყარო

  1. ქსნის ერისთავები - დავით იესეს ძე ქსნის ერისთავი. (ჩანს 1726-გ.1744). სახლთუხუცესი. ერეკლე II-ის ახლო ნათესავი. ~ თინათინ მაჩაბელი. (ჩანს 1810).

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

 
== 1 ==
== 1 ==
შვილები
მიხეილ (მიქელ) დავითის ძე ერისთავი
...: 1771 - 1818
გარდაცვალება: < 1828
ბიძინა დავითის ძე ერისთავი (ვარლამ ეგზარხოსი)
დაბადება: 1763
ტიტული: 1811 - 1817, საქართველოს ეგზარხოსი
გარდაცვალება: 1830, 18.12. მოსკოვი
სოლომონ დავითის ძე ერისთავი
...: 1771
გარდაცვალება: 1822
ზაქარია ივანეს ძე ციციშვილი
დაბადება: < 1759
ტიტული: სახლთუხუცესი
ქორწინება: მაკრინე დავითის ასული ერისთავი
გარდაცვალება: > 1801
შვილები
შვილიშვილები
გრიგოლ ქაიხოსროს ძე ჩოლოყაშვილი
დაბადება: 1787
სამხედრო წოდება: კაპიტანი
ქორწინება: თინათინ როსტომის ასული ერისთავი
გარდაცვალება: 1831
დავით ზაქარიას ძე ციციშვილი
დაბადება: < 1781
ქორწინება: სოფიო
გარდაცვალება: > 1820
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე