ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ვახუშტი ვახტანგის ძე ბატონიშვილი დაბ. 1696 გარდ. 1758

From Rodovid KA

პიროვნება:665928
საგვარეულო ბაგრატიონ-მუხრანბატონები
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ვახუშტი ვახტანგის ძე ბატონიშვილი
მშობლები

ვახტანგ VI [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები] დაბ. 15 სექტემბერი 1675 გარდ. 26 მარტი 1737

ხარჭა [?]

[1]

მოვლენები

1696 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: გუქა ვახუშტის ასული ბაგრატიონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)]

ბავშვის დაბადება: ნიკოლოზ ვახუშტის ძე ბაგრატიონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. 1784

ბავშვის დაბადება: იოთამ ვახუშტის ძე ბაგრატიონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)]

ბავშვის დაბადება: პეტრე ვახუშტის ძე ბაგრატიონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)]

ბავშვის დაბადება: ივანე ვახუშტის ძე ბაგრატიონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. 1781

ქორწინება: მარიამ გიორგის ასული აბაშიძე [აბაშიძე]

1721 ბავშვის დაბადება: ალექსანდრა ვახუშტის ასული ბაგრატიონი [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები] დაბ. 1721 გარდ. 1789

1723 ბავშვის დაბადება: დავით ვახუშტის ძე ბაგრატიონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1723 გარდ. 1819

1724 ბავშვის დაბადება: მარიამ ვახუშტის ასული ბაგრატიონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1724 გარდ. 1807

1728 ბავშვის დაბადება: დომენტი ვახუშტის ძე ბაგრატიონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1728 გარდ. 1737

1744 ბავშვის დაბადება: ანა ვახუშტის ასული ბაგრატიონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1744 გარდ. 1779

1745 ბავშვის დაბადება: ანა ვახუშტის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1745

1758 გარდაცვალება: Похоронен в Донском монастыре в Москве, Большой собор

[რედაქტირება] წყარო

  1. http://baza.vgdru.com/1/1919/0.htm?o=& - БАГРАТИОН ВАХУШТИ 1695-1743 Сын царя ВАХТАНГА VI, крупнейший грузинский историк и географ XVIII века. Похоронен в Донском монастыре в Москве, Большой собор. Сын ИВАН (ум. в 1781) БАГРАТИОН ВАХУНШТИЙ 1729-1784 Сын царя ВАХТАНГА ЛЕОНОВИЧА. Похоронен в Донском монастыре в Москве, Большой собор.

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
გიორგი XI (შაჰ–ნავაზ II) ქართლის მეფე
დაბადება: 1651
ტიტული: gurgen Khan
ტიტული: 1676 - 1688, ქართლის მეფე
ქორწინება: თამარ დავითის ასული დავითიშვილი , I
ქორწინება: ხორეშან გიორგის ასული მიქელაძე , II
ტიტული: 1692 - 1695, tsar du royaume géorgien de Karthli
ტიტული: 1703 - 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 21 აპრილი 1709, ავღანეთი
არჩილ II (შაჰ ნაზარ-ხანი) მეფე
დაბადება: 1647
ქორწინება: X ნოდარის ასული ციციშვილი
ტიტული: 1661 - 1663, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1664 - 1675, იმერეთის მეფე
ქორწინება: ქეთევან დავითის ასული ბატონიშვილი , II
ტიტული: 1678 - 1679, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1689 - 1691, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1695 - 1696, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1698, roi d'Iméréthie
გარდაცვალება: 16 აპრილი 1713, მოსკოვი, დაკრძალულია დონის მონასტერში 19.04.1713
დაკრძალვა: Moscou, cimetière Donskoï
თინათინ გიორგის ასული ავალიშვილი
დაბადება: 1655?
ტიტული: princesse par naissance
ქორწინება: ლევან ? (შაჰ–ყული–ხანი) , II
გარდაცვალება: 1708
ლევან ? (შაჰ–ყული–ხანი)
დაბადება: 1660?
ქორწინება: თუთა ქაიხოსროს ასული გურიელი , I
ქორწინება: თინათინ გიორგის ასული ავალიშვილი , II
ტიტული: 1703 - 1709, régent de Karthli
ტიტული: 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 13 ივლისი 1709, ისპაჰანი
მალაქია გურიელი
გარდაცვალება: 1689
პაპები
მშობლები
ქაიხოსრო მეფე
დაბადება: 1 იანვარი 1674, 1.01.
ქორწინება: ქეთევან (ეკატერინე) გიორგის ასული
კასტა: 1709 - 1711, roi titulaire de Karthli
გარდაცვალება: 27 ოქტომბერი 1711, 27.09. ყანდაჰარი, ავღანეთი
როსტომ ყულარაღასი
ქორწინება: X - ვეზირ ალი-ხან დაღესტნელის ასული
ტიტული: 1709, ისპაჰანის მოურავი
ტიტული: 1717, ქირმანის მმართველი
გარდაცვალება: 1722, 8.03. გულნაბადი
დომენტი IV კათალიკოსი
დაბადება: 1676
ტიტული: 1705 - 1724, კათალიკოსი
ტიტული: 1739 - 1741, კათალიკოსი
გარდაცვალება: 1741
თომა ბატონიშვილი
ტიტული: царевич
...: 1688, იხსენიება
გარდაცვალება: 1703
დავით ლევანის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1676
გარდაცვალება: 1703
თეიმურაზ ლევანის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1688
გარდაცვალება: 1710
ხორეშან ლევანის ასული ბატონიშვილი
ტიტული: царевна
...: 1724, იხსენიება
რუსუდან დედოფალი კელჩიკო ჩერქეზთ ბატონის ასული
დაბადება: 1680
ტიტული: princesse circassienne par naissance
ქორწინება: ვახტანგ VI , I
ტიტული: 1703 - 1711, régente
ტიტული: სექტემბერი 1711 - მარტი 1714, reine de Karthli
ტიტული: 27 სექტემბერი 1711 - მარტი 1714, reine de Karthli
გარდაცვალება: 30 დეკემბერი 1740, 30.12. მოსკოვი
დაკრძალვა: monastère de Donskoï
ვახტანგ VI
დაბადება: 15 სექტემბერი 1675, 15.09.
ქორწინება: რუსუდან დედოფალი კელჩიკო ჩერქეზთ ბატონის ასული , I
ტიტული: 1703 - 1711, ჯანიშინი
ტიტული: 27 სექტემბერი 1711 - მარტი 1714, roi titulaire de Karthli
ტიტული: ივნისი 1716 - მაისი 1723, roi titulaire de Karthli
გარდაცვალება: 26 მარტი 1737, 26.03. ასტრახანი, რუსეთი
მშობლები
 
== 3 ==
გიორგი ვახტანგის ძე გრუზინსკი
დაბადება: 2 აგვისტო 1712
ტიტული: царевич
ქორწინება: მარიამ იაკობის ასული დოლგორუკოვა
გარდაცვალება: 19 დეკემბერი 1786, Москва, похоронен в Донском монастыре
დაკრძალვა: Moscou, caveau familial du monastère Donskoï
ბაქარ III ვახტანგის ძე ბაგრატიონი
დაბადება: 11 ივნისი 1699
ტიტული: prince
ქორწინება: ანა გიორგის ასული ერისთავი
ტიტული: 1716 - 1719, ქართლის მეფე
ტიტული: 13 ივნისი 1723 - 15 ივლისი 1724, tsar de Karthli
ტიტული: 24 მაისი 1734, ordre de Saint-Alexandre Nevski
ტიტული: 30 ნოემბერი 1742, ordre de Saint-André
გარდაცვალება: 1 თებერვალი 1750, 01.02. მოსკოვი
დაკრძალვა: Moscou, Monastère de Donskoï
პაატა ვახტანგის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1720
გარდაცვალება: 1765
ვახუშტი ვახტანგის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1696
ქორწინება: მარიამ გიორგის ასული აბაშიძე
გარდაცვალება: 1758, Похоронен в Донском монастыре в Москве, Большой собор
== 3 ==
შვილები
ალექსანდრა ვახუშტის ასული ბაგრატიონი
დაბადება: 1721
გარდაცვალება: 1789, Похоронена в Донском монастыре в Москве, Большой собор
მარიამ ვახუშტის ასული ბაგრატიონი
დაბადება: 1724
გარდაცვალება: 1807
ანა ვახუშტის ასული ბაგრატიონი
დაბადება: 1744
გარდაცვალება: 1779
დავით ვახუშტის ძე ბაგრატიონი
დაბადება: 1723
გარდაცვალება: 1819
დომენტი ვახუშტის ძე ბაგრატიონი
დაბადება: 1728
გარდაცვალება: 1737
ანა ვახუშტის ასული ბატონიშვილი
დაბადება: 1745
დაბადება: 1779
შვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე