ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

გიორგი ოთარის ძე ორბელიანი გარდ. < 1779

From Rodovid KA

პიროვნება:663100
საგვარეულო ორბელიანი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
გიორგი ოთარის ძე ორბელიანი
მშობლები

ოთარ ასლანის ძე ორბელიანი (ბაზიერთუხუცესი) [ორბელიანი] დაბ. < 1695 გარდ. > 1736

მოვლენები

< 1779 გარდაცვალება:

შენიშვნები

როგორც Hd-14311 საბუთიდან ირკვევა ოთარ ასლანის ძეს 1779 წლისათვის მემკვიდრეები აღარ დარჩენია და მისი მამული იოანე მდივანბეგს და დავით სარდალს აქვთ გაყოფილი.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
პაპები
მშობლები
ლუარსაბ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1690
ქორწინება: ანა თეიმურაზის ასული ერისთავი
ტიტული: 1692, ყულარაღასი
გარდაცვალება: > 1728
ქაიხოსრო ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1695
ქორწინება: თინათინ
ქორწინება: ლელა ამირეჯიბი
ტიტული: მოლარეთუხუცესი
გარდაცვალება: 1701
მანუჩარ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1692
ტიტული: მოლარეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1736
რევაზ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1695
ტიტული: მეჯინიბეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1719
ოთარ ასლანის ძე ორბელიანი (ბაზიერთუხუცესი)
დაბადება: < 1695
ტიტული: ბაზიერთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1736
მშობლები
 
== 3 ==
ბერი ოთარის ძე ორბელიანი
გარდაცვალება: < 1779
== 3 ==

Джерельна довідка за населеним пунктом