ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

გიორგი ნიკოლოზის ძე ორბელიანი დაბ. < 1766 გარდ. 1819

From Rodovid KA

პიროვნება:663066
საგვარეულო ორბელიანი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
გიორგი ნიკოლოზის ძე ორბელიანი
მშობლები

ნიკოლოზ რევაზის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. 1742 გარდ. 1803

თამარ პაატას ასული აბაშიძე [აბაშიძე] დაბ. 1740 გარდ. 1804

[1]

მოვლენები

< 1766 დაბადება:

ქორწინება: ქეთევან [?] დაბ. < 1775 გარდ. > 1833

1792 ბავშვის დაბადება: ქაიხოსრო გიორგის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. 1792 გარდ. 1851

1800 ბავშვის დაბადება: ალექსანდრე გიორგის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. 1800 გარდ. 1870

1803 ბავშვის დაბადება: ანტონ (ტატო) გიორგის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. 1803 გარდ. 1855

1819 გარდაცვალება:

[რედაქტირება] წყარო

  1. ორბელიანები - ლიტ.1 - გიორგი ნიკოლოზის ძე, (? – 1819), მილახვარი (1799), გიორგი XII-ის ნაზირი, სახლთუხუცესი 1801 წლიდან, შემდგომში დაიმსახურა კაპიტნის ჩინი. იყო ენების მცოდნე. ~ ქეთევან N., ჩანს (1775 – 1833).


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
რევაზ ქაიხოსროს ძე სარდალი
გარდაცვალება: 1769, 23.11.
პაპები
მშობლები
დავით რევაზის ძე ორბელიანი
დაბადება: 11 იანვარი 1739
ტიტული: სარდალი
ტიტული: სახლთუხუცესი
ქორწინება: თამარ ერეკლეს ასული ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 29 მაისი 1796
მშობლები
 
== 3 ==
== 3 ==
შვილები
ალექსანდრე გიორგის ძე ორბელიანი
დაბადება: 1800
გარდაცვალება: 1870, 28.05.
ანტონ (ტატო) გიორგის ძე ორბელიანი
დაბადება: 1803
გარდაცვალება: 1855, 14.10.
შვილები
შვილიშვილები
მიხეილ ქაიხოსროს ძე ორბელიანი
დაბადება: 1814, 28.08.
გარდაცვალება: 1846
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом