ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ანა თეიმურაზის ასული ბატონიშვილი დაბ. 1720 გარდ. 1788

From Rodovid KA

პიროვნება:662988
საგვარეულო ბაგრატიონი კახეთის
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ანა თეიმურაზის ასული ბატონიშვილი
მშობლები

თეიმურაზ II ერეკლეს ძე ბაგრატიონი [ბაგრატიონები კახეთის] დაბ. 1690 გარდ. 8 იანვარი 1762

[1][2][3]

მოვლენები

1720 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: მამუკა დიმიტრის ძე ორბელიანი [ორბელიანი]

ბავშვის დაბადება: ეფემია დიმიტრის ასული ორბელიანი [ორბელიანი] გარდ. < 1799

ბავშვის დაბადება: მარიამ ორბელიანი [ორბელიანი]

ბავშვის დაბადება: თამაზ დიმიტრის ძე ორბელიანი [ორბელიანი]

ქორწინება: II, იოანე (ჭაბუა) ლუარსაბის ძე ორბელიანი (მდივანბეგი) [ორბელიანი] დაბ. < 1702 გარდ. 1781

1744 ქორწინება: დიმიტრი მამუკას ძე ორბელიანი [ორბელიანი] გარდ. 1776

1788 გარდაცვალება:

[რედაქტირება] წყარო

  1. ორბელიანები - ლიტ.1 - ნუსხა 2 - იოანე ლუარსაბის ძე ორბელიანი, ჩანს (1702 – 1757). ~ 1. ანა-ხანუმ, კახთ სახლთუხუცეს ოთარ ჩოლოყაშვილის ასული, (ჩანს 1779). ~ II. ანა ბატონიშვილი, თეიმურაზ II-ის ასული, (1720 – 1788).
  2. ორბელიანები - ლიტ.1 - ნუსხა 8 - დიმიტრი მამუკას ძე, (? – 1776). ეშიკაღაბაში. ~ (1744) ანა ბატონიშვილი, მეფე თეიმურაზ II-ის ასული (1722 – 1788).
  3. 1450–30/204 - 1799 წ. 20.I. – გიორგი მეფესთან მისი მამიდაშვილი მარიამი უჩივის თავის ყმას გრიგოლ ბოღოლისშვილს დაუმორჩილებლობაზე. მარიამის სიტყვით ყმა მისთვის დედამისს უჩუქებია. – 1799 წ. 22.I. – თავისი პაპიდაშვილის საჩივარს განიხილავს ბაგრატ ბატონიშვილი, რომელიც აღნიშნავს, რომ მის პაპიდას, ანა ბატონიშვილს, 30 წლის წინათ ეს ყმა მზითევში გაუტანებია თავისი ასულისათვის. – მოსამართლეთა გადაწყვეტილებით გოშტაშაბისშვილს დაევალა ყმა ენისელთ მოურავ იოანესათვის მიებარებინა, როგორც იმისი ბებიის ნამზითვი.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ანა ჩოლოყაშვილი
დაბადება: < 1665
ქორწინება:
გარდაცვალება: < 1716
ერეკლე I (ნაზარალი–ხანი) ბაგრატიონი
დაბადება: 1643
ქორწინება: 1677
ტიტული: 1688 - 1703, ქართლის მეფე
ტიტული: 1703 - 1709, კახეთის მეფე
გარდაცვალება: 1709, ისპაჰანი, სპარსეთი
პაპები
მშობლები
დავით II (იმამ ყული–ხანი) ბაგრატიონი
დაბადება: 1678, თბილისი
გარდაცვალება: 2 ნოემბერი 1722
კონსტანტინე II (მაჰმად ყული-ხანი)
დაბადება: Исфахан
ტიტული: 1722 - 1732, царь Кахетии
მშობლები
 
== 3 ==
ერეკლე II
დაბადება: 7 ნოემბერი 1720, თელავი
ქორწინება: ქეთევან ვახტანგის ასული ორბელიანი , ნიშნობა
ქორწინება: ქეთევან გიორგის (ზაალის) ასული ფხეიძე
ტიტული: 1744 - 1762, კახეთი, მეფე
ქორწინება: ანა ზაალის ასული აბაშიძე
ქორწინება: დარეჯან კაციას ასული დადიანი
ტიტული: 1762 - 1798, ქართლ-კახეთის სამეფო, მეფე
გარდაცვალება: 11 იანვარი 1798, თელავი
დაკრძალვა: სვეტიცხოველი, მცხეთა
== 3 ==
შვილები
შვილები
შვილიშვილები
თამაზ (თომა) მამუკას ძე ორბელიანი
დაბადება: 1769
ტიტული: князь
ქორწინება: ქეთევან დავითის ასული ქობულაშვილი
სამხედრო წოდება: 1812, генерал-майор
გარდაცვალება: 12 ივლისი 1815, 12.07.
იოანე ჯორჯაძე
ტიტული: ენისელთ მოურავი
დავით II გიორგის ძე იმერეთის მეფე
დაბადება: 1755
ტიტული: 1784 - 1789, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 1795, 1.11.
ქორწინება: ანა მამუკას ასული ორბელიანი
დიმიტრი მამუკას ძე ორბელიანი
დაბადება: 1767
გარდაცვალება: 1784
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом