ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

იოანე (ჭაბუა) ლუარსაბის ძე ორბელიანი (მდივანბეგ

From Rodovid KA

პიროვნება:662978
საგვარეულო ორბელიანი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
იოანე (ჭაბუა) ლუარსაბის ძე ორბელიანი
სხვა გვარები მდივანბეგი
მშობლები

ლუარსაბ ასლანის ძე ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. < 1690 გარდ. > 1728

ანა თეიმურაზის ასული ერისთავი [ერისთავი არაგვის]

[1][2]

მოვლენები

< 1702 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: იოანე იოანეს ძე მდივანბეგი [ორბელიანი] გარდ. 1798

ქორწინება: II, ანა თეიმურაზის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონი კახეთის] დაბ. 1720 გარდ. 1788

ქორწინება: I, ანა-ხანუმ ოთარის ასული ჩოლოყაშვილი [ჩოლოყაშვილები] გარდ. > 1779

ტიტული: მდივანბეგი

< 1779 ბავშვის დაბადება: ქეთევან იოანეს ასული ორბელიანი [ორბელიანი] დაბ. < 1779 გარდ. > 1779

1781 გარდაცვალება:

შენიშვნები

Hd-14311 საბუთის მიხედვით 1779 წელს, ანდერძის შედგენის დროს, იოანე მდივანბეგს ცოლად ჰყავს კახთ სალთხუცესის ასული ანახანუმი, აქედან გამომდინარე ი.ჩიქოვანის ცნობა, თითქოს იოანე მდივანბეგს მეორე ცოლად ანა ბატონიშვილი ჰყავს, საეჭვოდ მიგვაჩნია.

როგორც Hd-14311 საბუთიდან ირკვევა 1779 წელს იოანე მდივანბეგს ვაჟი არ ჰყავს და ამიტომ ი. ჩიქოვანის ცნობა იოანე მდივანბეგის ვაჟის მდივანბეგ იოანე იოანის ძის არსებობის შესახებ საეჭვოდ მიგვაჩნია.

[რედაქტირება] წყარო

  1. ორბელიანები - ლიტ.1 - იოანე (ჭაბუა-იოანე) ლუარსაბის ძე, ჩანს (1702 – 1757). ქართლის მდივანბეგი. გადააყენეს 1757წ. ~ 1. ანა-ხანუმ, კახთ სახლთუხუცეს ოთარ ჩოლოყაშვილის ასული, (ჩანს 1779). ~ II. ანა ბატონიშვილი, თეიმურაზ II-ის ასული, (1720 – 1788).
  2. ქართული საბუთები - Hd-14311, 1448-1282


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
გიორგი ყაფლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1652, ჩანს
გარდაცვალება: > 1692
თეიმურაზ იასონის ძე ერისთავი
ტიტული: სახლუხუცესი
...: 1688, ჩანს
გარდაცვალება: 1731
პაპები
მშობლები
ქაიხოსრო ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1695
ქორწინება: თინათინ
ქორწინება: ლელა ამირეჯიბი
ტიტული: მოლარეთუხუცესი
გარდაცვალება: 1701
ოთარ ასლანის ძე ორბელიანი (ბაზიერთუხუცესი)
დაბადება: < 1695
ტიტული: ბაზიერთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1736
მანუჩარ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1692
ტიტული: მოლარეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1736
რევაზ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1695
ტიტული: მეჯინიბეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1719
ლუარსაბ ასლანის ძე ორბელიანი
დაბადება: < 1690
ქორწინება: ანა თეიმურაზის ასული ერისთავი
ტიტული: 1692, ყულარაღასი
გარდაცვალება: > 1728
ოტია თეიმურაზის ძე ერისთავი
დაბადება: < 1792
გარდაცვალება: 1843
მშობლები
 
== 3 ==
== 3 ==
შვილები
ქეთევან იოანეს ასული ორბელიანი
დაბადება: < 1779
გარდაცვალება: > 1779
შვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом