ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

Русудана Рубеновна Орбели დაბ. 6 ივლისი 1910 გარდ. 16 აპრილი 1985

From Rodovid KA

პიროვნება:656954
საგვარეულო Орбели
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
Русудана Рубеновна Орбели
მშობლები

Рубен Абгарович Орбели [Орбели] დაბ. 26 იანვარი 1880 გარდ. 9 მაისი 1943

მოვლენები

6 ივლისი 1910 დაბადება:

16 აპრილი 1985 გარდაცვალება:

შენიშვნები

Русудана Рубеновна Орбели (06.07.1910 — 16.04.1985)

Родилась в Петербурге в семье научного работника. В 1927–1929 гг. обучалась на Высших Государственных курсах искусствоведения при Государственном Институте истории искусств (Ленинград). В 1926–1933 г.г. – член секции детской литературы Всероссийского союза советских писателей, несколько ее книжек для детей младшего возраста было издано в издательстве «Радуга».

В 1929- 1934 гг. Русудан Рубеновна обучалась на Восточном отделении (кавказский цикл) историко-лингвистического факультета ЛГУ. С 1934 по 1941 гг. – научный сотрудник ЛО ИВ АН СССР. С 1941 по 1946 г.г. по условиям военного времени работала медицинской сестрой в госпиталях (Ленинград) и в Военно-санитарном управлении Красной Армии (Москва). С 1946 г. вторично поступила в ЛО ИВ АН СССР, где проработала вплоть до ухода на пенсию в декабре 1973 г.

Р.Р.Орбели являлась специалистом в области армянской и грузинской филологии. Ее основные интересы были в изучении и освоении армянских и грузинских фондов ЛО ИВ АН, в историко-филологическом и палеографическом исследовании рукописей. Большое внимание она уделяла изучению истории отечественного востоковедения.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
Абгар Иосифович Орбели
ქორწინება: Варвара Моисеевна Аргутинская-Долгорукова (Орбели)
განათლება: 1874, Санкт-Петербург, Российская империя, окончил юридический факультет Петербургского университета
პაპები
მშობლები
Леон Абгарович Орбели
დაბადება: 25 ივნისი 1882
გარდაცვალება: 1958
Иосиф Абгарович Орбели
დაბადება: 8 მარტი 1887
გარდაცვალება: 2 თებერვალი 1961
Рубен Абгарович Орбели
დაბადება: 26 იანვარი 1880
გარდაცვალება: 9 მაისი 1943
მშობლები
 
== 3 ==
Русудана Рубеновна Орбели
დაბადება: 6 ივლისი 1910
გარდაცვალება: 16 აპრილი 1985
== 3 ==

სხვა ენებზე