ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

Ахситан I ибн Минучихр III

From Rodovid KA

პიროვნება:585711
საგვარეულო ქესრანიდები
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
Ахситан I ибн Минучихр III
მშობლები

მანუჩაჰრ III [ქესრანიდები] დაბ. 1120 გარდ. 1160

თამარ [ბაგრატიონები] გარდ. 1161

ვიკი-გვერდი wikipedia:ru:Ахситан_I_ибн_Минучихр_III

მოვლენები

ქორწინება: ასმათ (ისმათ–ად–დინ) [ბაგრატიონი საქართველოს]

შენიშვნები

Матерью Ахситана была грузинская царевна Тамар, поэтому с Грузией были установлены тесные союзнические отношения. Ахситан был женат на Исматаддин — дочери грузинского царя Георгия III. Византийский император Андроник Комнин являлся двоюродным братом Ахситана I.Он часто гостил в Ширване. В критические моменты три родственных монарха помогали друг другу. Именно войска Ахситана I подавили мятеж царевича Демны и помогли сохранить свой престол царю Георгию III. В 1173 году коалиция ширванских, грузинских и византийских войск нанесла поражение пиратам-бродникам, русам,73 корабля которых атаковали город Баку.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
Адуд ад-Даула Абу-ал-Музаффар Минучихр ибн Фарибурз
ტიტული: 1072 - 1096, арранншах
ტიტული: 1096 - 1105, ширваншах
Афридун I ибн Фарибурзамир
ტიტული: 1066 - 1068, Баб ал-Абваба
ტიტული: 1068 - 1072, Баб ал-Абваба
ტიტული: 1105 - 1120, ширваншах
Гурандухт Отроковна Шаруканович
ქორწინება: დავით IV აღმაშენებელი
ტიტული: princesse par naissance
ტიტული: 1107 - 1125, reine consort de Géorgie
დავით IV აღმაშენებელი
დაბადება: 1073
...: Roussoudan (Bagration)
ქორწინება: Гурандухт Отроковна Шаруканович
...: Roussoudan (Bagration)
ტიტული: 1089 - 1125, царь
გარდაცვალება: 24 იანვარი 1125
დაკრძალვა: monastère de Ghélati
Roussoudan (Bagration)
...: დავით IV აღმაშენებელი
...: დავით IV აღმაშენებელი
ტიტული: princesse par naissance
ტიტული: 1089 - 1107, reine consort de Géorgie
პაპები
მშობლები
მანუჩაჰრ III
დაბადება: 1120
ქორწინება: თამარ
გარდაცვალება: 1160
დემეტრე I
დაბადება: 1093
ტიტული: 1125 - 1155, Грузинське царство, грузинський цар
ტიტული: 1155 - 1156, Грузинське царство
...: 1155, Грузинське царство, abdication pour son fils aîné David
...: > 1155, Грузинське царство, abdication pour son second fils Georges
გარდაცვალება: 1156
დაკრძალვა: Гелатська обитель, Грузинське царство
ვახტანგ
დაბადება: 1118
გარდაცვალება: 1138
Cata ou Cataï Bagration (Comnène)
ტიტული: princesse par naissance
ქორწინება: Alexis Comnène
ტიტული: 1122, co-imperatrice consort byzantine
გარდაცვალება: 1155, Empire byzantin
Roussoudan Bagration (Bagration d'Alanie)
ტიტული: princesse par naissance
ტიტული: reine consort d'Alanie ou Ossétie
ქორწინება: ჯადარონ ბაგრატიონი ალანია
მშობლები
 
== 3 ==
Фаррухзад ибн Минучихр
ტიტული: 1204, ширваншах
Афридун ибн Минучихр
ტიტული: 1160, ширваншах
ал-Малик ал-Муаззам Шаханшах ибн Минучихр
ტიტული: 1196 - 1200, ширваншах
== 3 ==

სხვა ენებზე