ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

მარიამ დაბ. 1050? გარდ. > 1103

From Rodovid KA

პიროვნება:585689
საგვარეულო ბაგრატიონები
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
მარიამ
მშობლები

ბაგრატ IV კუროპალატი [ბაგრატიონები] დაბ. 1018 გარდ. 24 ნოემბერი 1072

Boréna - (Bagration) [-]

ვიკი-გვერდი wikipedia:ru:Мария_Аланская

მოვლენები

1050? დაბადება:

ბავშვის დაბადება: Евдокия Ангел [Ангелы]

ტიტული: princesse par naissance

ქორწინება: Michel VII Doukas [Doukas] დაბ. 1050? გარდ. 1090?

ქორწინება: Nicéphore III Botaniatès [-] დაბ. 1001? გარდ. 10 დეკემბერი 1081

1071 - 1078 ტიტული: დედოფალი

1074? ბავშვის დაბადება: Empire byzantin, Constantin Doukas [Doukas] დაბ. 1074? გარდ. 1095?

1078 - 1081 ტიტული: impératrice consort byzantine

> 1103 გარდაცვალება:

შენიშვნები

Мария Аланская (греч. Μαρία της Αλανίας) — дочь грузинского царя Баграта IV, которая, став одной из ключевых фигур политической жизни Константинополя 1070-х годов, способствовала приходу к власти Комнинов.

Почему дочь грузинского царя греки называли «аланской», не вполне ясно. Возможно, имела место путаница с её матерью Бореной, которая действительно была родом из Алании.

Мария впервые прибыла в Константинополь, ко двору императрицы Феодоры, в 1056 году, когда была ещё ребёнком. Девять лет спустя её выдали замуж за наследника императора Константина X — Михаила.

Пока в 1071-78 гг. супруг Марии правил государством, императрица состояла в переписке с учёным Феофилактом Болгарским, покровительствовала Иверскому монастырю на Афоне и вместе с матерью выступила ктитором церковного строительства на горе Сион. После свержения Михаила его престарелый преемник Никифор III Вотаниат искал руки императрицы с тем, чтобы узаконить узурпацию власти. Грузинская красавица пошла ему навстречу под условием, что наследником престола будет провозглашён её с Михаилом сын, Константин Дука.

Когда Никифор отказался от планов со временем передать престол сыну Марии, она вступила в связь с Алексеем Комниным с целью свержения вероломного супруга. После восшествия Алексея на престол Константин был обручён с его дочерью Анной Комниной и провозглашён престолонаследником.

В 1087 г., когда у Алексея родился сын-наследник, помолвка была расторгнута, Константин Дука — удалён от двора, а его мать Мария — пострижена в монастырь. Дальнейшая её судьба неизвестна.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
Alda (Bagration)
ტიტული: princesse d'Alanie ou Ossétie
...: გიორგი I
გიორგი I
დაბადება: 998?
...: Alda (Bagration)
ტიტული: 1014 - 1027, Rey de Georgia
ქორწინება: Mariam ou Maria de Vaspourakan (Bagration)
გარდაცვალება: 16 აგვისტო 1027
დაკრძალვა: Koutaïssi, cathédrale de Bagrati
Mariam ou Maria de Vaspourakan (Bagration)
ტიტული: princesse par naissance
ტიტული: 1014 - 1027, reine consort de Géorgie
ქორწინება: გიორგი I
ტიტული: 1027 - 1037, régente de Géorgie
ტიტული: 1031, curopalate
გარდაცვალება: 1103?
პაპები
მშობლები
დემეტრე
ტიტული: царевич
ტიტული: 1035 - 1040, roi de Géorgie
ტიტული: 1047?, roi de Géorgie
გარდაცვალება: 1053?
Elena Argyre ou Argiropoulena (Bagration)
ქორწინება: ბაგრატ IV კუროპალატი
ტიტული: 1032 - 1033, reine consort de Géorgie
გარდაცვალება: 1033, Koutaïssi, royaume unifié de Géorgie
ბაგრატ IV კუროპალატი
დაბადება: 1018
ტიტული: 1027 - 1072, царь
ტიტული: 1031, curopalate d'Ibérie
ქორწინება: Elena Argyre ou Argiropoulena (Bagration)
ქორწინება: Boréna - (Bagration)
გარდაცვალება: 24 ნოემბერი 1072
დაკრძალვა: monastère de Martvili
მშობლები
 
== 3 ==
გიორგი II
დაბადება: 1054?
ქორწინება: ელენე
ტიტული: 1060?, curopalate
ტიტული: 1072 - 1089, царь
ტიტული: 1081?, césar par l'empereur byzantin
...: 1089, abdiquation en faveur de son fils David
გარდაცვალება: 1112
Michel VII Doukas
დაბადება: 1050?, Empire byzantin
ქორწინება: მარიამ
ტიტული: 1059 - 24 ოქტომბერი 1071, co-empereur
ტიტული: 24 ოქტომბერი 1071 - 24 მარტი 1078, empereur
გარდაცვალება: 1090?, Empire byzantin
Nicéphore III Botaniatès
დაბადება: 1001?
ქორწინება: მარიამ
ტიტული: 24 მარტი 1078 - 4 აპრილი 1081, empereur byzantin
გარდაცვალება: 10 დეკემბერი 1081
მარიამ
დაბადება: 1050?
ტიტული: princesse par naissance
ქორწინება: Michel VII Doukas
ქორწინება: Nicéphore III Botaniatès
ტიტული: 1071 - 1078, დედოფალი
ტიტული: 1078 - 1081, impératrice consort byzantine
გარდაცვალება: > 1103
== 3 ==
შვილები
Anne Comnène (Bryenne)
დაბადება: 1 დეკემბერი 1083, Constantinople, Empire byzantin
ტიტული: reine consort
ტიტული: princesse byzantine
შვილების რაოდენობა: 4
ENGA: Constantin Doukas
ქორწინება: Nicéphore (le Jeune) Bryenne
გარდაცვალება: 1153?, Constantinople, Empire byzantin
Constantin Doukas
დაბადება: 1074?, Empire byzantin
ტიტული: 1074 - 1078, co-empereur byzantin
ტიტული: 1081 - 1087, co-empereur byzantin
ENGA: Anne Comnène (Bryenne)
გარდაცვალება: 1095?, Empire byzantin
შვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე