ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

როდამ გურიელი გარდ. 1566

From Rodovid KA

პიროვნება:584644
საგვარეულო გურიელი
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
როდამ გურიელი

მოვლენები

ბავშვის დაბადება: ანა დადიანი [დადიანი (I დინასტია)]

ქორწინება: w გიორგი III დადიანი [დადიანი (I დინასტია)] გარდ. 1582

1566 გარდაცვალება:

ნოემბერი 1570 ქორწინება: მზეჭაბუკ ქაიხოსროს ძე ჯაყელი [ჯაყელი] დაბ. 11 მარტი 1549 გარდ. 11 იანვარი 1572

შენიშვნები

ქართული წყაროები

"მესხური დავითნის ქრონიკა"
[1572 წ. 11 იანვარი] პატრონმან მზეჭაბუკ, წლისა კბ-ისამან იქორწინა და მოიყვანა ასული როსტომ გურიელისა პატრონი როდამ სახელით და ცხოვრობდა მასთანა ერთი წელ და ორ თუჱ.

იანვარსა ია, დღესა პარასკევსა, დღისით, ჟამსა ვ, გარისხდა ღმერთი მისის მშობლისათვის და პატრონი მზეჭაბუკ მიიცვალა ამიერ სოფლით საუკუნეთა მათ განსასუენებელთა, წლისა კგ-ისასა ორი თუჱ აკლდა... ქკ˘სა სჲ მიიცვალა.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

სხვა ენებზე