ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

მარიამ ციციშვილი (წერეთელი)

From Rodovid KA

პიროვნება:484081
საგვარეულო ციციშვილი
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
მარიამ ციციშვილი
სხვა გვარები წერეთელი

მოვლენები

ქორწინება: დავით წერეთელი [წერეთელი]


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

Genealogical Research in the archives of Ukraine
Your Email*
Your First Name*
Your Last Name*
Postcode of your ancestors' place in Ukraine*
Capcha*

Reload
the service is provided by Genealogical Society «Ridni»