ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

From Rodovid KA

პიროვნება:483339
საგვარეულო ბაგრატიონი იმერეთის
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
დარეჯან სოლომონ I -ის ასული ბატონიშვილი
მშობლები

სოლომონ I ალექსანდრეს ძე იმერეთის მეფე [ბაგრატიონი იმერეთის] დაბ. 1735 გარდ. 23 აპრილი 1784

მარიამ ოტიას ასული დადიანი [დადიანი] გარდ. 1778

[1][2]

მოვლენები

1756 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: სიმონ ქაიხოსროს ძე აბაშიძე [აბაშიძე] გარდ. 1810

ბავშვის დაბადება: ივანე ქაიხოსროს ძე აბაშიძე [აბაშიძე] გარდ. 1822

ბავშვის დაბადება: გიორგი ქაიხოსროს ძე აბაშიძე [აბაშიძე] გარდ. 1810

ბავშვის დაბადება: როსტომ ქაიხოსროს ძე აბაშიძე [აბაშიძე] გარდ. 1810

1768 ქორწინება: ქაიხოსრო პაატას ძე აბაშიძე [აბაშიძე] დაბ. 1737 გარდ. 1805

1827 გარდაცვალება:

[რედაქტირება] წყარო

  1. ბაგრატიონები - ლიტ.1 - ტაბ.7 - დარეჯან სოლომონ I-ის ასული (1755-1827). - ქმარი: ქაიხოსრო პაატას ძე აბაშიძე (1737-1805).
  2. 1840 - მარი ბროსე - Inscriptions - გვ.474-475 - ეპიტაფია: "სახსოვრისა ამის ქუეშე განისუენებს მტვერი ასულისა იმერთა მეფისა სოლომონ დიდისა, საქართუელოს თავადისა ქაიხოსროს აბაშიძის მეუღლისა. მეფის ასულისა დარია სოლომონოვნაისა, ჩღნვ (1756) წელსა შობილისა, ჩყკზ (1827) წელსა, იანვრის კდ (24) დღესა, რათა ყოველმან აღმომკუითხუელმან ძეგლ-წერილისა ამის, შევედროს უფალსა ღმერთსა მიტევებისათვის განსუენებულისა ყოველთა შეცოდებათა მისთა".


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
მამუკა I გიორგი VI -ის ძე იმერეთის მეფე
დაბადება: < 1715
ქორწინება: დარეჯან ბეჟანის ასული დადიანი
ტიტული: 1746 - 1749, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 1769
გაბრიელ ბეჟანის ძე დადიანი
ტიტული: არქიეპისკოპოსი
გრიგოლ ბეჟანის ძე დადიანი
ტიტული: მიტროპოლიტი
გარდაცვალება: 1777
ოტია ბეჟანის ძე დადიანი
ტიტული: 1728 - 1757, ოდიშის მთავარი
გარდაცვალება: 1757
პაპები
მშობლები
ანტონ ოტიას ძე დადიანი
ტიტული: მიტროპოლიტი
გარდაცვალება: 1799
მშობლები
 
== 3 ==
== 3 ==
შვილები
შვილები
შვილიშვილები
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом