ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

დარეჯან სოლომონ I -ის ასული დაბ. 1756 გარდ. 24 იანვარი 1827

From Rodovid KA

პიროვნება:483339
საგვარეულო ბაგრატიონი იმერეთის
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
დარეჯან სოლომონ I -ის ასული
მშობლები

სოლომონ I ალექსანდრეს ძე იმერეთის მეფე [ბაგრატიონი იმერეთის] დაბ. 1735 გარდ. 23 აპრილი 1784

მარიამ ოტიას ასული დადიანი [დადიანი] დაბ. 1739 გარდ. 1778

[1][2][3][4][5]

მოვლენები

1756 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: როსტომ ქაიხოსროს ძე აბაშიძე [აბაშიძე] გარდ. 1810

ბავშვის დაბადება: გიორგი ქაიხოსროს ძე აბაშიძე [აბაშიძე] გარდ. 1810

1768 ქორწინება: ქაიხოსრო პაატას ძე აბაშიძე [აბაშიძე] დაბ. 1737 გარდ. 1805

> 1772 ბავშვის დაბადება: სვიმონ ქაიხოსროს ძე აბაშიძე [აბაშიძე] დაბ. > 1772 გარდ. < 1798

> 1773 ბავშვის დაბადება: ივანე ქაიხოსროს ძე აბაშიძე [აბაშიძე] დაბ. > 1773 გარდ. 1822

1779 ბავშვის დაბადება: დარეჯან ქაიხოსროს ასული აბაშიძე [აბაშიძე] დაბ. 1779 გარდ. > 1817

1785 ბავშვის დაბადება: ანნა ქაიხოსროს ასული აბაშიძე [აბაშიძე] დაბ. 1785

1787 ბავშვის დაბადება: თამარ ქაიხოსროს ასული აბაშიძე [აბაშიძე] დაბ. 1787

24 იანვარი 1827 გარდაცვალება: მოსკოვი

[რედაქტირება] წყარო

  1. ბაგრატიონები - ლიტ.1 - ტაბ.7 - დარეჯან სოლომონ I-ის ასული (1755-1827). - ქმარი: ქაიხოსრო პაატას ძე აბაშიძე (1737-1805).
  2. 1840 - მარი ბროსე - Inscriptions - გვ.474-475 - ეპიტაფია: "სახსოვრისა ამის ქუეშე განისუენებს მტვერი ასულისა იმერთა მეფისა სოლომონ დიდისა, საქართუელოს თავადისა ქაიხოსროს აბაშიძის მეუღლისა. მეფის ასულისა დარია სოლომონოვნაისა, ჩღნვ (1756) წელსა შობილისა, ჩყკზ (1827) წელსა, იანვრის კდ (24) დღესა, რათა ყოველმან აღმომკუითხუელმან ძეგლ-წერილისა ამის, შევედროს უფალსა ღმერთსა მიტევებისათვის განსუენებულისა ყოველთა შეცოდებათა მისთა".
  3. სოლომონ I - ნუსხა 1, 2 - 2. დარეჯან ბატონიშვილი - მეფე სოლომონ I-ის ასული (1756-24.01.1827, მოსკოვი). ქმარი: ქაიხოსრო პაატას ძე აბაშიძე (1737-1805). შვილები: სვიმონ, იოანე, დარეჯან, ანნა, თამარ.
  4. ოლგა სოსელია - ნარკვევები - წიგნი III - გვ.73 - დარეჯან II ბატონიშვილი, სოლომონ I-ის ასული. გათხოვილი იყო ქართლელ ქაიხოსრო პაატას ძე აბაშიძეზე. გიულდენშტედტის ცნობით, 1772 წ, დარეჯანი პაატას "დანიშნული" იყო. მათი ქორწინება აღნიშნულ წელს ან მის ახლო ხანს არის სავარაუდებელი. ჰყავდა ორი ვაჟი: სვიმონ და იოანე (ივანე). პირველი 1798 წლისთვის უკვე მკვდარია, მეორე - ივანე კი, როგორც ცნობილია, იყო 1819-1820 წლების იმერეთის აჯანყების ერთი მთავარი მეთაურთაგანი. აჯანყების დამარცხების შემდეგ იგი ახალციხის საფაშოში გაიქცა და აქვე მოკლეს 1822 წელს. აღნიშნულ აჯანყებას, ჩანს, თვით დარეჯანიც თანაუგრძნობდა. უთუოდ ამიტომ გადაასახლა იგი 1820 წელს პენზაში მეფის რუსეთის ადგილობრივმა ადმინისტრაციამ. რამდენიმე ხნის შემდეგ მას მოსკოვში ცხოვრების ნება მიეცა და სარჩოდ 5000 მანეთი დაენიშნა წლიურად ასიგნაციით. დარეჯანი საქართველოში დაბრუნების ნებას თხოულობდა, მაგრამ მაშინ (1826 წელს) რუსეთ-ირანის ომი იყო და მისი თხოვნის დაკმაყოფილება ომის დამთავრების შემდგომი დროისათვის გადაიდო. ამასობაში უკვე ხანში შესული (70 წლის) მეფის ასული გარდაიცვალა მოსკოვში 1827 წლის 1 თებერვალს.
  5. გიულდენშტედტი - მოგზაურობა საქართველოში" - I გვ.127 - 1772 წლის 3 აგვისტოს სოლომონ მეფის "სამეფო ბანაკში ახლა იყვნენ აგრეთვე მიტროპოლიტი მაქსიმე და მისი ძმა სალთხუცესი (სახლთუხუცესი) დავითი, თავად აბაშიძეების გვარიდან, რომლის ბიძაშვილს ქაიხოსროს, დანიშნული ჰყავს მეფის ასული დარეჯანი.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
მამუკა I გიორგი VI -ის ძე იმერეთის მეფე
დაბადება: < 1715
ქორწინება: დარეჯან ბეჟანის ასული დადიანი
ტიტული: 1746 - 1749, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 1769
გიორგი VII გიორგი VI -ის ძე იმერეთის მეფე
დაბადება: 1718
ტიტული: 1741, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 1778
კაცია (გიორგი) ბეჟანის ძე დადიანი
ტიტული: князь
გარდაცვალება: 1738
გაბრიელ ბეჟანის ძე დადიანი
ტიტული: არქიეპისკოპოსი
გრიგოლ ბეჟანის ძე დადიანი
ტიტული: მიტროპოლიტი
გარდაცვალება: 1777
ოტია ბეჟანის ძე დადიანი
ტიტული: 1728 - 1757, ოდიშის მთავარი
გარდაცვალება: 1757
პაპები
მშობლები
იოსებ ალექსანდრე V -ის ძე ბატონიშვილი (იოსებ კათალიკოსი)
დაბადება: 1739
ტიტული: 1769 - 1776, католикос Абхазии
გარდაცვალება: 1776
სოლომონ I ალექსანდრეს ძე იმერეთის მეფე
დაბადება: 1735
ტიტული: 1752 - 1784, იმერეთის მეფე
გარდაცვალება: 23 აპრილი 1784
ანტონ ოტიას ძე დადიანი
ტიტული: მიტროპოლიტი
გარდაცვალება: 1799
მარიამ ოტიას ასული დადიანი
დაბადება: 1739
გარდაცვალება: 1778
მშობლები
 
== 3 ==
დარეჯან სოლომონ I -ის ასული
დაბადება: 1756
ქორწინება: ქაიხოსრო პაატას ძე აბაშიძე
გარდაცვალება: 24 იანვარი 1827, მოსკოვი
== 3 ==
შვილები
სვიმონ ქაიხოსროს ძე აბაშიძე
დაბადება: > 1772
გარდაცვალება: < 1798
შვილები
შვილიშვილები
ივანე ბერის (ბორისის) ძე წერეთელი
დაბადება: 1796
გარდაცვალება: 1833
სალომე ზურაბის ასული ერისთავი
დაბადება: 1823
ქორწინება: მიხეილ ბერის ძე წერეთელი , 1 ნოემბერი, . მეჯვრისხევი
გარდაცვალება: 1900, 1 იანვარი
მიხეილ ბერის ძე წერეთელი
დაბადება: 1809
ქორწინება: სალომე ზურაბის ასული ერისთავი , 1 ნოემბერი, . მეჯვრისხევი
გარდაცვალება: < 1888
ნიკოლოზ ივანეს ძე აბაშიძე
დაბადება: 1815
გარდაცვალება: 12 ივლისი 1820
სიმონ ივანეს ძე აბაშიძე
დაბადება: 11 თებერვალი 1811
გარდაცვალება: > 1846
დიმიტრი ივანეს ძე აბაშიძე
დაბადება: 1817
გარდაცვალება: 13 აგვისტო 1820
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом