ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ელენე დაბ. ~ 1490

From Rodovid KA

პიროვნება:397455
საგვარეულო ?
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ელენე
[1]

მოვლენები

~ 1490 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: ალექსანდრე მუხრანბატონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. > 1604

ბავშვის დაბადება: გულდაფარ მუხრანბატონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. > 1572

ბავშვის დაბადება: იოთამ მუხრანბატონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. > 1572

ბავშვის დაბადება: თეოდორა მუხრანბატონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. 1572?

ბავშვის დაბადება: აშოთან მუხრანბატონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. 1561

ბავშვის დაბადება: არჩილ მუხრანბატონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] გარდ. 25 ნოემბერი 1582

ტიტული: princesse

ქორწინება: ბაგრატ ბატონიშვილი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. < 1488 გარდ. 1540?

1511? ბავშვის დაბადება: ვახტანგ მუხრანბატონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1511? გარდ. 1 ოქტომბერი 1580

1527 ბავშვის დაბადება: ერეკლე მუხრანბატონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1527 გარდ. 1556

1537 ბავშვის დაბადება: დედისიმედ მუხრანბატონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1537 გარდ. 26 აგვისტო 1580

1548? ბავშვის დაბადება: ჩანს, იონათან მუხრანბატონი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1548? გარდ. > 1572

შენიშვნები

ქართული წყაროები

"მესხური დავითნის ქრონიკა"

წ. მეფისა მჴნისა და ბრძოლათა შინა მიუდრეკელისა, ღ˘თის მოყ˘რისა ბატონის ბაგრატ-ყოფილისა ბარნაბასი საუკუნომცა არს საჴსენებელი და კურთხევაჲ მისი.

დედოფლისა ბატონისა ელენესი საუკუნომცა არს საჴსენებელი და კურთხევაჲ მისი.

ძეთა მათთა, სამოთხის ნერგთაებრ აღმოცენებულთა, თუალპირ შუენიერთა, ბრძოლათა შინა მიუდრეკელთა, მეფისა ბატონის ჰერაკლესი და ძმისა მათისა ბატონის აშოთისი საუკუნომცა არს საჴსენებელი და კურთხევაჲ მათი.

დისა მათისა ბატონის თეოდორასი საუკუნომცა არს საჴსენებელი და კურთხევაჲ მისი.

[რედაქტირება] წყარო

  1. ბაგრატიონები [1] - ბაგრატ მუხრანბატონი - ცოლი: ელენე

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

 
== 1 ==
ბაგრატ ბატონიშვილი
დაბადება: < 1488
ქორწინება: ელენე
ტიტული: 1488, co-roi de Géorgie
ტიტული: 1512 - 1539, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1540?
ელენე
დაბადება: ~ 1490
ტიტული: princesse
ქორწინება: ბაგრატ ბატონიშვილი
== 1 ==
შვილები
ვახტანგ მუხრანბატონი
დაბადება: 1511?
ტიტული: 1539 - 1580, მუხრანბატონი
ტიტული: 1569 - 1579, régent de Karthli
გარდაცვალება: 1 ოქტომბერი 1580
ერეკლე მუხრანბატონი
დაბადება: 1527
...: 1540, ჩანს
ქორწინება: ელენე ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 1556
არჩილ მუხრანბატონი
...: 1540, ჩანს
გარდაცვალება: 25 ნოემბერი 1582
აშოთან მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1561
ალექსანდრე მუხრანბატონი
...: 1550, ჩანს
გარდაცვალება: > 1604, ჩანს
ქაიხოსრო II ყვარყვარეს ძე ჯაყელი
დაბადება: 13 თებერვალი 1522
ქორწინება: დედისიმედ მუხრანბატონი
ტიტული: 1545 - 1573, Prince of Samtskhe
გარდაცვალება: 29 სექტემბერი 1573
ქორწინება: 4 სექტემბერი 1578
დედისიმედ მუხრანბატონი
დაბადება: 1537
ქორწინება: ქაიხოსრო II ყვარყვარეს ძე ჯაყელი
ტიტული: 1545 - 1573, princesse consort de Samtskhe
ტიტული: 1573 - 1581, régente de Samtskhe
გარდაცვალება: 26 აგვისტო 1580
იონათან მუხრანბატონი
დაბადება: 1548?, ჩანს
გარდაცვალება: > 1572
გულდაფარ მუხრანბატონი
გარდაცვალება: > 1572
იოთამ მუხრანბატონი
გარდაცვალება: > 1572
შვილები
შვილიშვილები
დავით II
დაბადება: 1569
ქორწინება: ქეთევან დედოფალი
ტიტული: 1601 - 1602, კახეთის მეფე
გარდაცვალება: 21 ოქტომბერი 1602
ქეთევან დედოფალი
დაბადება: < 1561
ქორწინება: დავით II
გარდაცვალება: 22 სექტემბერი 1624, შირაზი
თეიმურაზ მუხრანბატონი
დაბადება: 16 ივლისი 1572
ქორწინება: ანა ნუგზარის ასული ერისთავი
ტიტული: 1 ოქტომბერი 1580 - 1 ივლისი 1625, მუხრანბატონი
ტიტული: 1623 - 1 ივლისი 1625, régent de Karthli
გარდაცვალება: 1 ივლისი 1625
ერეკლე მუხრანბატონი
დაბადება: 29 მარტი 1560
ქორწინება: თამარ
ტიტული: 1581 - 1605, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 1605
მანუჩარ II ათაბაგი
დაბადება: > 1550
ქორწინება: ელენე სვიმონ I -ის ასული ბატონიშვილი
ტიტული: 1576 - 1578, régent du Samtskhe
ტიტული: 1581 - 1614, pacha Moustafa
გარდაცვალება: 1614
ქაიხოსრო მუხრანბატონი
დაბადება: 1582
ქორწინება: თინათინ მამია II -ის ასული გურიელი
ტიტული: 1 ივლისი 1625 - 1627, მუხრანბატონი
გარდაცვალება: 3 ოქტომბერი 1629
ვახტანგ გურიელი
ტიტული: 1583 - 1587, prince de Gourie
ქორწინება: თამარ ქაიხოსროს ასული ჯაყელი
გარდაცვალება: 1587
დაკრძალვა: église de la Transfiguration du monastère de Shemokmedi
იანქო (საბა) ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
დაბადება: 29 აპრილი 1563
გარდაცვალება: 20 მარტი 1575
ბასილი ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
დაბადება: 12 აგვისტო 1564
გარდაცვალება: 3 სექტემბერი 1579
ბექა (პავლე) ჯაყელი
დაბადება: 12 აგვისტო 1564
ტიტული: 1625 - 1635, atabeg de Samtskhé sous le nom de Saphar Pacha
გარდაცვალება: 1635
მზეჭაბუკ ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
დაბადება: 11 მარტი 1549
ქორწინება: როდამ გურიელი
გარდაცვალება: 11 იანვარი 1572
თუალშუენიერი ქაიხოსროს ძე ჯაყელი
გარდაცვალება: 23 აგვისტო 1579 ? 1583
შვილიშვილები

სხვა ენებზე