ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

თამარ მეფე დაბ. 1166? გარდ. 18 იანვარი 1213?

From Rodovid KA

პიროვნება:352901
საგვარეულო ბაგრატიონები
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
თამარ მეფე
სხვა სახელები თამარ მეფე
მშობლები

გიორგი III [ბაგრატიონები] გარდ. 6 აპრილი 1184

ბურდუხანი [უცნობი] გარდ. ~ 1180

ვიკი-გვერდი wikipedia:ka:თამარ მეფე
[1][2]

მოვლენები

1166? დაბადება:

1184 ? 1213 ტიტული: საქართველო, მეფე (1184 - დაახ. 1210)

1185? ქორწინება: 1, იური ანდრიას ძა ბოგოლიუბსკი [ბოგოლიუბსკები] დაბ. 1160 ? 1165 გარდ. 1194?

1189 ქორწინება: 2, დავით სოსლანი ბაგრატიონები ოსეთის [ბაგრატიონები] გარდ. 1207

1191 ბავშვის დაბადება: გიორგი IV ლაშა [ბაგრატიონები] დაბ. 1191 გარდ. 18 იანვარი 1223

1194 ბავშვის დაბადება: რუსუდან დედოფალი [ბაგრატიონები] დაბ. 1194 გარდ. 1245

18 იანვარი 1213? გარდაცვალება:

დაკრძალვა: monastère de Ghélati

შენიშვნები

ხელნაწერთა მინაწერები

კოპასძეთა ხელნაწერის მოსახსენებლები
ამილახორთა სახლის კრებულის მოსახსენებლები
მეწიეთის მარხვანის მოსახსენებლები

ქართული საბუთები

[რედაქტირება] წყარო

  1. - * Voir, liste des souverains de Géorgie
  2. - * Voir, généalogie des Bagratides en Géorgie

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
ვახტანგ
დაბადება: 1118
გარდაცვალება: 1138
Cata ou Cataï Bagration (Comnène)
ტიტული: princesse par naissance
ქორწინება: Alexis Comnène
ტიტული: 1122, co-imperatrice consort byzantine
გარდაცვალება: 1155, Empire byzantin
Roussoudan Bagration (Bagration d'Alanie)
ტიტული: princesse par naissance
ტიტული: reine consort d'Alanie ou Ossétie
ქორწინება: ჯადარონ ბაგრატიონი ალანია
დემეტრე I
დაბადება: 1093
ტიტული: 1125 - 1155, Грузинське царство, грузинський цар
ტიტული: 1155 - 1156, Грузинське царство
...: 1155, Грузинське царство, abdication pour son fils aîné David
...: > 1155, Грузинське царство, abdication pour son second fils Georges
გარდაცვალება: 1156
დაკრძალვა: Гелатська обитель, Грузинське царство
პაპები
მშობლები
X
ტიტული: princesse par naissance
ქორწინება: Ahmad Sanjar ou Sultan Sanjar ou Mu`izz ad-Dîn Sanjar
ტიტული: 1118 - 1153, sultane consort de Transoxiane et du Khorasan
გარდაცვალება: > 1157
გიორგი III
ქორწინება: ბურდუხანი
ტიტული: 1156 - 1184
გარდაცვალება: 6 აპრილი 1184
დაკრძალვა: cathédrale Saint-Georges du monastère de Ghélati
ბურდუხანი
ტიტული: princesse d'Oseti
ქორწინება: გიორგი III
ტიტული: 1156 - 1184, reine des Géorgiens
გარდაცვალება: ~ 1180
მშობლები
 
== 3 ==
რუსუდან იბერიელი
დაბადება: 1168, საქართველოს სამეფო
ტიტული: царевна
ქორწინება: Мануил Иммануил Андроников сын Комнин
დავით სოსლანი ბაგრატიონები ოსეთის
ტიტული: царевич
ქორწინება: თამარ მეფე , 2
ტიტული: 1193 - 1207, roi consort de Géorgie
გარდაცვალება: 1207
იური ანდრიას ძა ბოგოლიუბსკი
დაბადება: 1160 ? 1165, Руське велике князівство
ტიტული: 1172 - 1175, მთავარი
ქორწინება: თამარ მეფე , 1
ტიტული: 1185?, Грузинське царство, грузинський цар-консорт
გარდაცვალება: 1194?, Грузинське царство
თამარ მეფე
დაბადება: 1166?
ტიტული: 1184 ? 1213, საქართველო, მეფე (1184 - დაახ. 1210)
ქორწინება: იური ანდრიას ძა ბოგოლიუბსკი , 1
ქორწინება: დავით სოსლანი ბაგრატიონები ოსეთის , 2
გარდაცვალება: 18 იანვარი 1213?
დაკრძალვა: monastère de Ghélati
== 3 ==
შვილები
გიორგი IV ლაშა
დაბადება: 1191
ტიტული: 1207, co-régent de Géorgie
ტიტული: 1213 - 1223, царь (1210, 1213-1223)
გარდაცვალება: 18 იანვარი 1223
დაკრძალვა: Mtskheta, cathédrale de Svétitskhovéli
Ghias Ad-din ou Muhammad Mughis ad-Dîn
დაბადება: 1206?
ტიტული: 1223 - 1226, roi consort de la reine Rousoudan
ქორწინება: რუსუდან დედოფალი
...: რუსუდან დედოფალი , Отказ от Гиаса Ад-дина
რუსუდან დედოფალი
დაბადება: 1194
ტიტული: царевна
ქორწინება: Ghias Ad-din ou Muhammad Mughis ad-Dîn
ტიტული: 1223 - 1245, Картское царство, царица
...: Ghias Ad-din ou Muhammad Mughis ad-Dîn , Отказ от Гиаса Ад-дина
გარდაცვალება: 1245, Монгольская империя
დაკრძალვა: Светицховели, Мцхета, Картовское царство
შვილები
შვილიშვილები
Jigda Khatoum Mkhargdzéli (Épouse de David VII de Géorgie)
ტიტული: princesse par naissance
ტიტული: 1247 - 1252, co-régente consort de Géorgie
ქორწინება: დავით VII ულუ , 1
გარდაცვალება: 1252
Ісухан Татарка (Багратова)
დაბადება: 1241
ტიტული: 1268 - 1269, reine consort de Karthli et Kakhétie
ქორწინება: დავით VII ულუ , 4
გარდაცვალება: 1270
Гванца Кахаберідзе (Мхаргрдзелі, Багратова)
ქორწინება: Avag
ქორწინება: დავით VII ულუ , 3
ტიტული: 1252 - 1263, co-régente consort de Géorgie
გარდაცვალება: 1261?
Althoun (Bagration)
ტიტული: 1250 - 1252, co-régente consort de Géorgie
...: დავით VII ულუ , 2 concubine
...: დავით VII ულუ , répudiée
დავით VII ულუ
დაბადება: 1215
ტიტული: 1247 ? 1259, царь
ქორწინება: Jigda Khatoum Mkhargdzéli (Épouse de David VII de Géorgie) , 1
...: Althoun (Bagration) , 2 concubine
ქორწინება: Гванца Кахаберідзе (Мхаргрдзелі, Багратова) , 3
...: Althoun (Bagration) , répudiée
ტიტული: 1259 - 1270, царь
ქორწინება: Ісухан Татарка (Багратова) , 4
გარდაცვალება: 1270
დაკრძალვა: Грузинська православна церква, Светицховели
დავით VI ნარინი
დაბადება: 1225, Кутаиси, Картовское царство
ტიტული: 1245 - 1259, საქართველოს მეფე
ტიტული: 1259 - 1293, Имерийское царство, имерийский царь
გარდაცვალება: 1293, Кутаиси, Имерийское царство
Kay Khusraw II ou Gıyaseddin Keyhüsrev ou Ghiyâth ad-Dunyâ wa ad-Dîn Kay Khusraw ben Kay Qubâdh
ქორწინება: Gürcü Hatun ou Gurji Khatuni, née Tamar (Épouse de Kay Khusraw II)
ტიტული: 1237 - 1246, sultan de Roum
გარდაცვალება: 1246, Antalya, anciennement Adalya ou Satalieh
შვილიშვილები

სხვა ენებზე