ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ალექსანდრე II დაბ. 1527 გარდ. 12 მარტი 1605

From Rodovid KA

პიროვნება:298513
საგვარეულო ბაგრატიონები კახეთის
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ალექსანდრე II
მშობლები

ლევან I [ბაგრატიონები კახეთის] დაბ. 1504 გარდ. 1574

თინათინ გურიელი [გურიელი]

ვიკი-გვერდი wikipedia:ka:ალექსანდრე_II_(კახეთის_მეფე)
[1][2][3]

მოვლენები

1527 დაბადება:

ბავშვის დაბადება: გიორგი ალექსანდრეს ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონები კახეთის] გარდ. 1605

ბავშვის დაბადება: კონსტანტინე I ალექსანდრე II -ის ძე კახეთის მეფე [ბაგრატიონები კახეთის]

ბავშვის დაბადება: ერეკლე ალექსანდრე II -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონები კახეთის]

ბავშვის დაბადება: X ალექსანდრე II -ის ასული ბატონიშვილი [ბაგრატიონები კახეთის]

ბავშვის დაბადება: ანა დედოფალი ბაგრატ VII -ის ცოლი [ბაგრატიონები კახეთის]

ბავშვის დაბადება: ნესტან-დარეჯან ბაგრატიონი [ბაგრატიონები კახეთის] გარდ. 1591

< 1569 ბავშვის დაბადება: როსტომ ალექსანდრე II -ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონები კახეთის] დაბ. < 1569 გარდ. 1579

1569 ბავშვის დაბადება: დავით II [ბაგრატიონები კახეთის] დაბ. 1569 გარდ. 21 ოქტომბერი 1602

1574 - 1605 ტიტული: კახეთის მეფე

1574 ქორწინება: 12.03., თინათინ ბარძიმის ასული ამილახვარი [ამილახვარი] გარდ. 1594

< 1578 ბავშვის დაბადება: ანტონ ალექსანდრე II - ის ძე ბატონიშვილი [ბაგრატიონები კახეთის] დაბ. < 1578 გარდ. 1590

12 მარტი 1605 გარდაცვალება: მოკლა საკუთარმა შვილმა კონსტანტინემ

შენიშვნები

ქართული საბუთები

[რედაქტირება] წყარო

  1. Hd-14430 - 1568 წ. ლევან მეფემ და მისმა შვილებმა ალექსანდრემ, ელმირზამ, თეიმურაზმა, ბაგრატმა და ხოსრომ უწყალობეს ანდერმან ჩოლაყასშვილს ღანუხში გლეხები.
  2. 1449-1496ა - 1537 წ. ლევან მეფემ, მისმა თანამეცხედრემ თინათინ დედოფალმა და მისმა შვილებმა გიორგიმ, იესემ, ალექსანდრემ და ელმირზამ უწყალობა სვეტიცხოვლის ქადაგ გედეონ მაღალაძეს ყმები და დაავალა მამამისის, მეფე გიორგის საფლავის სამსახური და წირვა-აღაპი მის სახელზე.
  3. ამილახვრები - ლიტ.1 - ნუსხა 2 - თინათინ ბარძიმის ას.; (?-1594). ~ (12.03.1574). კახეთის მეფე ალექსანდრე II. (1674-1605).

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
დიმიტრი
დაბადება: < 1500
გარდაცვალება: > 1511
გიორგი II (ავ-გიორგი)
დაბადება: 1469
ქორწინება: ელენე ჩოლოყაშვილი
ტიტული: 1511 - 1513, კახეთის მეფე
გარდაცვალება: 1513, გარდაიცვალა ციხეში
მამია I გურიელი
გარდაცვალება: 1534
პაპები
მშობლები
მარიამ ბატონიშვილი
გარდაცვალება: 1555
ლევან I
დაბადება: 1504
ქორწინება: თინათინ გურიელი
ქორწინება: X ? (ყარა-მუსალ შამხალის ასული)
ქორწინება:
ტიტული: 1518 - 1574, კახეთის მეფე
გარდაცვალება: 1574
გიორგი გურიელი
გარდაცვალება: 1533
მშობლები
 
== 3 ==
ნესტან-დარეჯან დედოფალი
დაბადება: < 1556
ქორწინება: სვიმონ I
გარდაცვალება: 1612
ელ-მირზა ბატონიშვილი
დაბადება: < 1532
ქორწინება: ქეთევან
გარდაცვალება: 1580
კონსტანტინე ბატონიშვილი
დაბადება: < 1532
გარდაცვალება: 1549
თეიმურაზ ბატონიშვილი
დაბადება: < 1558
გარდაცვალება: 1568
ბაგრატ ბატონიშვილი
დაბადება: < 1549
გარდაცვალება: 1568
ნიკოლოზ ლევანის ძე კათალიკოსი
დაბადება: 1529
ტიტული: 1584 - 1591, კათალიკოსი ქართლის
გარდაცვალება: 1591
ალექსანდრე II
დაბადება: 1527
ტიტული: 1574 - 1605, კახეთის მეფე
ქორწინება: თინათინ ბარძიმის ასული ამილახვარი , 12.03.
გარდაცვალება: 12 მარტი 1605, მოკლა საკუთარმა შვილმა კონსტანტინემ
== 3 ==
შვილები
ქეთევან დედოფალი
დაბადება: < 1561
ქორწინება: დავით II
გარდაცვალება: 22 სექტემბერი 1624, შირაზი
დავით II
დაბადება: 1569
ქორწინება: ქეთევან დედოფალი
ტიტული: 1601 - 1602, კახეთის მეფე
გარდაცვალება: 21 ოქტომბერი 1602
ანტონ ალექსანდრე II - ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: < 1578
გარდაცვალება: 1590
როსტომ ალექსანდრე II -ის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: < 1569
გარდაცვალება: 1579
შვილები
შვილიშვილები
თეიმურაზ I
დაბადება: 1589
ქორწინება: ხორეშან გიორგი X -ის ასული დედოფალი
ქორწინება: ანა მამიას ასული გურიელი
ტიტული: 1606 - 1616, კახეთის მეფე
ტიტული: 1625 - 1633, ქართლ-კახეთის მეფე
ტიტული: 1634 - 1648, კახეთის მეფე
გარდაცვალება: 1663, ასტრაბადი, სპარსეთი
ლევან II დადიანი
დაბადება: 1591
ტიტული: prince de Mingrélie
ქორწინება: ნესტან-დარეჯან რომანოზის ასული ჭილაძე
გარდაცვალება: 1657
იესე გიორგის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: < 1583
გარდაცვალება: 1625
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე