ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

გიორგი ვახტანგის ძე გრუზინსკი დაბ. 2 აგვისტო 1712 გა

From Rodovid KA

პიროვნება:197454
საგვარეულო ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
გიორგი ვახტანგის ძე გრუზინსკი
მშობლები

ვახტანგ VI [ბაგრატიონ-მუხრანბატონები] დაბ. 15 სექტემბერი 1675 გარდ. 26 მარტი 1737

რუსუდან დედოფალი კელჩიკო ჩერქეზთ ბატონის ასული [Бакишвили] დაბ. 1680 გარდ. 30 დეკემბერი 1740

[1][2][3]

მოვლენები

2 აგვისტო 1712 დაბადება:

ტიტული: царевич

ქორწინება: მარიამ იაკობის ასული დოლგორუკოვა [Долгоруковы] დაბ. 1728? გარდ. 1761

1750 ბავშვის დაბადება: ვასილი გიორგის ძე გრუზინსკი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1750 გარდ. 1765

1751 ბავშვის დაბადება: იაკობ გიორგის ძე გრუზინსკი [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1751 გარდ. 1768

14 მაისი 1754 ბავშვის დაბადება: ანა გიორგის ასული გრუზინსკაია (გოლიცინა) [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 14 მაისი 1754 გარდ. 12 მაისი 1779

1767 ბავშვის დაბადება: ბარბარე გიორგის ასული გრუზინსკაია (ციციანოვა) [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 1767 გარდ. 1832

19 დეკემბერი 1786 გარდაცვალება: Москва, похоронен в Донском монастыре

დაკრძალვა: Moscou, caveau familial du monastère Donskoï

[რედაქტირება] წყარო

  1. http://baza.vgdru.com/1/1919/10.htm?o=& - БАГРАТИОН ГЕОРГИЙ ВАХТАНГОВИЧ, царевич 1712-1786 Похоронен в Большом соборе Донского монастыря в Москве. Там же похоронен ЯКОВ ГЕОРГИЕВИЧ 1751-1768, сын грузинского царевича Георгия Вахтанговича, поручик.
  2. ვახტანგ VI-ის ამალის 1724 წ. ნუსხა - მეფე საქართველოსი ვახტანგ ლევანის შვილი – 1, მეფის შვილი გიორგი ვახტანგის შვილი უმცროსი – 1, მეფის შინაყმა – 20, გიორგი ბატონის–შვილისა აზნეურშვილი – 4, და მსახური – 8; საქართველოს დედოფალი რუსუდან – 1, დედოფლის გამდელი – 2, ამათ აბარია მეფის ქალი – 1, ამათი შემდეგი მხლებელი – 7, ამათი უმცროსი მხლებელი – 27;
  3. ვახტანგ VI-ის ამალის 1738 წ. ნუსხა - Георгий Вахтангович - его высочество царевич и лейб-гвардий Преображенского полку капитан;

უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
გიორგი XI (შაჰ–ნავაზ II) ქართლის მეფე
დაბადება: 1651
ტიტული: gurgen Khan
ტიტული: 1676 - 1688, ქართლის მეფე
ქორწინება: თამარ დავითის ასული დავითიშვილი , I
ქორწინება: ხორეშან გიორგის ასული მიქელაძე , II
ტიტული: 1692 - 1695, tsar du royaume géorgien de Karthli
ტიტული: 1703 - 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 21 აპრილი 1709, ავღანეთი
არჩილ II (შაჰ ნაზარ-ხანი) მეფე
დაბადება: 1647
ქორწინება: X ნოდარის ასული ციციშვილი
ტიტული: 1661 - 1663, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1664 - 1675, იმერეთის მეფე
ქორწინება: ქეთევან დავითის ასული ბატონიშვილი , II
ტიტული: 1678 - 1679, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1689 - 1691, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1695 - 1696, roi d'Iméréthie
ტიტული: 1698, roi d'Iméréthie
გარდაცვალება: 16 აპრილი 1713, მოსკოვი, დაკრძალულია დონის მონასტერში 19.04.1713
დაკრძალვა: Moscou, cimetière Donskoï
თინათინ გიორგის ასული ავალიშვილი
დაბადება: 1655?
ტიტული: princesse par naissance
ქორწინება: ლევან ? (შაჰ–ყული–ხანი) , II
გარდაცვალება: 1708
ლევან ? (შაჰ–ყული–ხანი)
დაბადება: 1660?
ქორწინება: თუთა ქაიხოსროს ასული გურიელი , I
ქორწინება: თინათინ გიორგის ასული ავალიშვილი , II
ტიტული: 1703 - 1709, régent de Karthli
ტიტული: 1709, ქართლის მეფე
გარდაცვალება: 13 ივლისი 1709, ისპაჰანი
მალაქია გურიელი
გარდაცვალება: 1689
კელჩიკო
ტიტული: prince Circassien
პაპები
მშობლები
ქაიხოსრო მეფე
დაბადება: 1 იანვარი 1674, 1.01.
ქორწინება: ქეთევან (ეკატერინე) გიორგის ასული
კასტა: 1709 - 1711, roi titulaire de Karthli
გარდაცვალება: 27 ოქტომბერი 1711, 27.09. ყანდაჰარი, ავღანეთი
როსტომ ყულარაღასი
ქორწინება: X - ვეზირ ალი-ხან დაღესტნელის ასული
ტიტული: 1709, ისპაჰანის მოურავი
ტიტული: 1717, ქირმანის მმართველი
გარდაცვალება: 1722, 8.03. გულნაბადი
დომენტი IV კათალიკოსი
დაბადება: 1676
ტიტული: 1705 - 1724, კათალიკოსი
ტიტული: 1739 - 1741, კათალიკოსი
გარდაცვალება: 1741
თომა ბატონიშვილი
ტიტული: царевич
...: 1688, იხსენიება
გარდაცვალება: 1703
დავით ლევანის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1676
გარდაცვალება: 1703
თეიმურაზ ლევანის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1688
გარდაცვალება: 1710
ხორეშან ლევანის ასული ბატონიშვილი
ტიტული: царевна
...: 1724, იხსენიება
ვახტანგ VI
დაბადება: 15 სექტემბერი 1675, 15.09.
ქორწინება: რუსუდან დედოფალი კელჩიკო ჩერქეზთ ბატონის ასული , I
ტიტული: 1703 - 1711, ჯანიშინი
ტიტული: 27 სექტემბერი 1711 - მარტი 1714, roi titulaire de Karthli
ტიტული: ივნისი 1716 - მაისი 1723, roi titulaire de Karthli
გარდაცვალება: 26 მარტი 1737, 26.03. ასტრახანი, რუსეთი
Кургоко Канчокович Канчокин (Канчокин-Черкасский)
დაბადება: 1708
გარდაცვალება: 1766
რუსუდან დედოფალი კელჩიკო ჩერქეზთ ბატონის ასული
დაბადება: 1680
ტიტული: princesse circassienne par naissance
ქორწინება: ვახტანგ VI , I
ტიტული: 1703 - 1711, régente
ტიტული: სექტემბერი 1711 - მარტი 1714, reine de Karthli
ტიტული: 27 სექტემბერი 1711 - მარტი 1714, reine de Karthli
გარდაცვალება: 30 დეკემბერი 1740, 30.12. მოსკოვი
დაკრძალვა: monastère de Donskoï
მშობლები
 
== 3 ==
ბაქარ III ვახტანგის ძე ბაგრატიონი
დაბადება: 11 ივნისი 1699
ტიტული: prince
ქორწინება: ანა გიორგის ასული ერისთავი
ტიტული: 1716 - 1719, ქართლის მეფე
ტიტული: 13 ივნისი 1723 - 15 ივლისი 1724, tsar de Karthli
ტიტული: 24 მაისი 1734, ordre de Saint-Alexandre Nevski
ტიტული: 30 ნოემბერი 1742, ordre de Saint-André
გარდაცვალება: 1 თებერვალი 1750, 01.02. მოსკოვი
დაკრძალვა: Moscou, Monastère de Donskoï
ვახუშტი ვახტანგის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1696
ქორწინება: მარიამ გიორგის ასული აბაშიძე
გარდაცვალება: 1758, Похоронен в Донском монастыре в Москве, Большой собор
პაატა ვახტანგის ძე ბატონიშვილი
დაბადება: 1720
გარდაცვალება: 1765
გიორგი ვახტანგის ძე გრუზინსკი
დაბადება: 2 აგვისტო 1712
ტიტული: царевич
ქორწინება: მარიამ იაკობის ასული დოლგორუკოვა
გარდაცვალება: 19 დეკემბერი 1786, Москва, похоронен в Донском монастыре
დაკრძალვა: Moscou, caveau familial du monastère Donskoï
== 3 ==
შვილები
ალექსი ბორისის ძე გოლიცინი
დაბადება: 30 ივნისი 1732
ტიტული: Князь
ტიტული: 1769, ordre de Saint-Georges du 4 degré
ტიტული: 1769, ordre de Sainte-Anne
ქორწინება: ანა გიორგის ასული გრუზინსკაია (გოლიცინა)
გარდაცვალება: 9 ნოემბერი 1792
ანა გიორგის ასული გრუზინსკაია (გოლიცინა)
დაბადება: 14 მაისი 1754
ტიტული: Княжна
ქორწინება: ალექსი ბორისის ძე გოლიცინი
გარდაცვალება: 12 მაისი 1779, Москва, Россия
იაკობ გიორგის ძე გრუზინსკი
დაბადება: 1751
გარდაცვალება: 1768
ვასილი გიორგის ძე გრუზინსკი
დაბადება: 1750
გარდაცვალება: 1765
შვილები
შვილიშვილები
Piotr Alexandrovitch Tolstoï
დაბადება: 12 მაისი 1770
ტიტული: comte
პროფესია: général d'infanterie
ქორწინება: Maria Alexeïevna Golitsyne (Tolstoï)
გარდაცვალება: 28 სექტემბერი 1844, Empire russe
დაკრძალვა: Moscou, Monastère Donskoï
Maria Alexeïevna Golitsyne (Tolstoï)
დაბადება: 3 აგვისტო 1772, Empire russe
ტიტული: princesse
ქორწინება: Piotr Alexandrovitch Tolstoï
გარდაცვალება: 24 დეკემბერი 1826, Empire russe
დაკრძალვა: Moscou, Monastère Donskoï (enterrée avec son mari)
Александр Иванович Толстой (Остерман-Толстой)
დაბადება: 1770, Санкт-Петербург
ტიტული: 7 ნოემბერი 1796 -, граф
ქორწინება: Елизавета Алексеевна Голицына (Остерман-Толстая)
გარდაცვალება: 11 თებერვალი 1857, Саконнэ, Швейцария, (30 января 1857 ст.) (в Saconnex, Швейцария).
დაკრძალვა: Саконнэ, Швейцария
Елизавета Алексеевна Голицына (Остерман-Толстая)
დაბადება: 1779
ტიტული: княжна
პროფესია: Фрейлина Высочайшего двора
ქორწინება: Александр Иванович Толстой (Остерман-Толстой)
გარდაცვალება: 6 მაისი 1853, (24 апреля 1853 ст.)
Егор Алексеевич Голицын
დაბადება: 14 აგვისტო 1773
ტიტული: Князь
სამხედრო წოდება: Генерал-майор
პროფესია: камергер
გარდაცვალება: 21 დეკემბერი 1811
Софья Алексеевна Голицына (де Гиньяр)
დაბადება: 23 ნოემბერი 1777
ტიტული: Княжна
ქორწინება: Арман Шарль Эммануэль (Карл Францевич) де Гиньяр
გარდაცვალება: 23 ივლისი 1814
ელისაბედ დიმიტრის ასული ციციანოვა
დაბადება: 1800
გარდაცვალება: 1885
დაკრძალვა: Moscou, cimetière Piatnitsky
შვილიშვილები

Джерельна довідка за населеним пунктом
სხვა ენებზე