ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

მიქელ სურამელი

From Rodovid KA

პიროვნება:1119471
საგვარეულო სურამელები
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
მიქელ სურამელი
მშობლები

ბეგა სურამელი [სურამელები]

მოვლენები

ქორწინება: ქაქანა [?]

შენიშვნები

ქართული საბუთები

XIII ს. ბოლო - მიწობლისძეთაგან ქვათახევისათვის შეწირულ სოფელ ნოსტეს ბეგა სურამელის შვილის მიქელის ცოლი ქაქანა ათავისუფლებს სურამელთაგან დადებული "უდებისაგან". - Ad-0009.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები