ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

თამარ ორბოძლელი დაბ. < 1390 გარდ. > 1400

From Rodovid KA

პიროვნება:1117285
საგვარეულო ორბოძლელები
სქესი მდედრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
თამარ ორბოძლელი
[1][2]

მოვლენები

< 1390 დაბადება:

ქორწინება: სარიდან ჯავახიშვილი [ჯავახიშვილი] დაბ. < 1390 გარდ. > 1400

> 1400 გარდაცვალება:

< 1400 ბავშვის დაბადება: ხორეშან ჯავახიშვილი [ჯავახიშვილი] დაბ. < 1400 გარდ. > 1410

< 1440 ბავშვის დაბადება: გამრეკელ ჯავახიშვილი [ჯავახიშვილი] დაბ. < 1440 გარდ. > 1457

[რედაქტირება] წყარო

  1. ჯავახიშვილები - ლიტ.2 - ნუსხა 2 - სარიდან (სარიჯან) გამრეკელის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1390-1400). - ცოლი: თამარ ორბოძლელი - ჩანს (1390-1400). - შვილები: გამრეკელ, ხორეშან.
  2. ჯვრის მონასტრის აღაპები - № 110 - 12 დეკემბერს: "ამასვე დღესა წ^ისა სპირიდონის დღესა წირვაი და აღაპი ჯავახის შვილისა სარიჯნისი და მისისა მეუღლისა ორბოძლელისა ასულისა თამარისი... მათმან ქალმან ხურაშნ ყოფილმან ფოტინე ათასი დრამა მოგუცა."


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

 
== 1 ==
== 1 ==
შვილები
გულსურაბ
დაბადება: < 1466
ქორწინება: გამრეკელ ჯავახიშვილი
გარდაცვალება: > 1478
გამრეკელ ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1440
ქორწინება: გულსურაბ
გარდაცვალება: > 1457
შვილები
შვილიშვილები
ზაქარია ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1454
გარდაცვალება: > 1478
კახა ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1454
გარდაცვალება: > 1478
ზაზა ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1454
გარდაცვალება: > 1478
ანა ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1454
სოღა ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1440
შვილიშვილები