ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

სარიდან ჯავახიშვილი დაბ. < 1390 გარდ. > 1400

From Rodovid KA

პიროვნება:1117225
საგვარეულო ჯავახიშვილი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
სარიდან ჯავახიშვილი
სხვა სახელები სარიჯან
მშობლები

გამრეკელ თორელი-ჯავახიშვილი [ჯავახიშვილი] დაბ. < 1345 გარდ. > 1345

[1][2]

მოვლენები

< 1390 დაბადება:

ქორწინება: თამარ ორბოძლელი [ორბოძლელები] დაბ. < 1390 გარდ. > 1400

> 1400 გარდაცვალება:

< 1400 ბავშვის დაბადება: ხორეშან ჯავახიშვილი [ჯავახიშვილი] დაბ. < 1400 გარდ. > 1410

< 1440 ბავშვის დაბადება: გამრეკელ ჯავახიშვილი [ჯავახიშვილი] დაბ. < 1440 გარდ. > 1457

შენიშვნები

ქართული საბუთები

[რედაქტირება] წყარო

  1. ჯავახიშვილები - ლიტ.2 - ნუსხა 2 - სარიდან (სარიჯან) გამრეკელის ძე ჯავახიშვილი - ჩანს (1390-1400). - ცოლი: თამარ ორბოძლელი - ჩანს (1390-1400). - შვილები: გამრეკელ, ხორეშან.
  2. ჯვრის მონასტრის აღაპები - № 110 - 12 დეკემბერს: "ამასვე დღესა წ^ისა სპირიდონის დღესა წირვაი და აღაპი ჯავახის შვილისა სარიჯნისი და მისისა მეუღლისა ორბოძლელისა ასულისა თამარისი... მათმან ქალმან ხურაშნ ყოფილმან ფოტინე ათასი დრამა მოგუცა."


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
კახა თორელი
დაბადება: < 1290
გარდაცვალება: > 1308
თამარ თორელი
დაბადება: < 1300
ქორწინება:
ქორწინება:
გარდაცვალება: > 1350
ჯავახ თორელი
დაბადება: < 1290
გარდაცვალება: > 1308
პაპები
მშობლები
ივანე თორელი-ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1338
გარდაცვალება: > 1338
ბობა თორელი-ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1310
გარდაცვალება: > 1310
გამრეკელ თორელი-ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1345
გარდაცვალება: > 1345
მშობლები
 
== 3 ==
== 3 ==
შვილები
გულსურაბ
დაბადება: < 1466
ქორწინება: გამრეკელ ჯავახიშვილი
გარდაცვალება: > 1478
გამრეკელ ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1440
ქორწინება: გულსურაბ
გარდაცვალება: > 1457
შვილები
შვილიშვილები
ზაქარია ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1454
გარდაცვალება: > 1478
კახა ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1454
გარდაცვალება: > 1478
ზაზა ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1454
გარდაცვალება: > 1478
ანა ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1454
სოღა ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1440
შვილიშვილები