ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

გამრეკელ თორელი-ჯავახიშვილი დაბ. < 1345 გარდ. > 1345

From Rodovid KA

პიროვნება:1116686
საგვარეულო ჯავახიშვილი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
გამრეკელ თორელი-ჯავახიშვილი
მშობლები

ჯავახ თორელი [თორელები] დაბ. < 1290 გარდ. > 1308

[1]

მოვლენები

< 1345 დაბადება:

> 1345 გარდაცვალება:

< 1390 ბავშვის დაბადება: სარიდან ჯავახიშვილი [ჯავახიშვილი] დაბ. < 1390 გარდ. > 1400

შენიშვნები

ქართული საბუთები

[რედაქტირება] წყარო

  1. ჯავახიშვილები - ლიტ.2 - ნუსხა 1 - გამრეკელ ჯავახის ძე თორელი-ჯავახიშვილი - ჩანს (1345). მის შემდეგ თორელები ჯავახიშვილების გვარს ატარებენ.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
გამრეკელ თორელი
დაბადება: < 1285
ტიტული: ძამის ციხის პატრონი
გარდაცვალება: > 1308
პაპები
მშობლები
კახა თორელი
დაბადება: < 1290
გარდაცვალება: > 1308
თამარ თორელი
დაბადება: < 1300
ქორწინება:
ქორწინება:
გარდაცვალება: > 1350
ჯავახ თორელი
დაბადება: < 1290
გარდაცვალება: > 1308
მშობლები
 
== 3 ==
ივანე თორელი-ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1338
გარდაცვალება: > 1338
ბობა თორელი-ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1310
გარდაცვალება: > 1310
გამრეკელ თორელი-ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1345
გარდაცვალება: > 1345
== 3 ==
შვილები
შვილები
შვილიშვილები
გულსურაბ
დაბადება: < 1466
ქორწინება: გამრეკელ ჯავახიშვილი
გარდაცვალება: > 1478
გამრეკელ ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1440
ქორწინება: გულსურაბ
გარდაცვალება: > 1457
შვილიშვილები