ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

შალვა თორელი დაბ. < 1339 გარდ. > 1345

From Rodovid KA

პიროვნება:1114831
საგვარეულო თორელები
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
შალვა თორელი
მშობლები

კახა თორელი [თორელები] დაბ. < 1290 გარდ. > 1308

[1]

მოვლენები

< 1339 დაბადება:

ტიტული: მეაბჯრეთუხუცესი

> 1345 გარდაცვალება:

< 1345 ბავშვის დაბადება: X შალვას ძე თორელი [თორელები] დაბ. < 1345 გარდ. > 1345

შენიშვნები

მეაბჯრეთუხუცესი

ქართული საბუთები

[რედაქტირება] წყარო

  1. ჯავახიშვილები - ლიტ.2 - ნუსხა 1 - შალვა კახას ძე - ჩანს (1339-1345). მეაბჯრეთუხუცესი. - შვილები: ვაჟი.


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
გამრეკელ თორელი
დაბადება: < 1285
ტიტული: ძამის ციხის პატრონი
გარდაცვალება: > 1308
პაპები
მშობლები
ჯავახ თორელი
დაბადება: < 1290
გარდაცვალება: > 1308
თამარ თორელი
დაბადება: < 1300
ქორწინება:
ქორწინება:
გარდაცვალება: > 1350
კახა თორელი
დაბადება: < 1290
გარდაცვალება: > 1308
მშობლები
 
== 3 ==
შალვა თორელი
დაბადება: < 1339
ტიტული: მეაბჯრეთუხუცესი
გარდაცვალება: > 1345
== 3 ==
შვილები
X შალვას ძე თორელი
დაბადება: < 1345
გარდაცვალება: > 1345
შვილები