ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ივანე თორელი-ჯავახიშვილი დაბ. < 1338 გარდ. > 1338

From Rodovid KA

პიროვნება:1114828
საგვარეულო ჯავახიშვილი
სქესი მამრობითი
დაბადებისას მიღებული
სრული სახელი
ივანე თორელი-ჯავახიშვილი
მშობლები

ჯავახ თორელი [თორელები] დაბ. < 1290 გარდ. > 1308

[1]

მოვლენები

< 1338 დაბადება:

> 1338 გარდაცვალება:

შენიშვნები

ქართული საბუთები

[რედაქტირება] წყარო

  1. ჯავახიშვილები - ლიტ.2 - ნუსხა 1 - ივანე ჯავახის ძე - ჩანს (1338).


უახლოესი წინაპრები და შთამომავლები

პაპები
გამრეკელ თორელი
დაბადება: < 1285
ტიტული: ძამის ციხის პატრონი
გარდაცვალება: > 1308
პაპები
მშობლები
კახა თორელი
დაბადება: < 1290
გარდაცვალება: > 1308
თამარ თორელი
დაბადება: < 1300
ქორწინება:
ქორწინება:
გარდაცვალება: > 1350
ჯავახ თორელი
დაბადება: < 1290
გარდაცვალება: > 1308
მშობლები
 
== 3 ==
ბობა თორელი-ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1310
გარდაცვალება: > 1310
გამრეკელ თორელი-ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1345
გარდაცვალება: > 1345
ივანე თორელი-ჯავახიშვილი
დაბადება: < 1338
გარდაცვალება: > 1338
== 3 ==