ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ოჯახი: Борис Андреевич Голицын + ანა ალექსანდრეს ასული გ

From Rodovid KA

ოჯახი:39065

მშობლები

Борис Андреевич Голицын [Голицыны] დაბ. 15 მაისი 1766 გარდ. 30 მარტი 1822

ანა ალექსანდრეს ასული გრუზინსკაია (გოლიცინა) [ბაგრატიონი (მეფე–მუხრანბატონები)] დაბ. 17 აგვისტო 1763 გარდ. 11 ოქტომბერი 1842

შვილები

Елизавета Борисовна Голицына (Куракина) [Голицыны] დაბ. 1790 გარდ. 1870

Андрей Борисович Голицын [Голицыны] დაბ. 12 ივლისი 1791 გარდ. 11 აპრილი 1861

Александр Борисович Голицын [Голицыны] დაბ. 1792 გარდ. 20 იანვარი 1865

Александра Борисовна Голицына (Мещерская) [Голицыны] დაბ. 1802 გარდ. 1876

Николай Борисович Голицын [Голицыны] დაბ. 8 ნოემბერი 1794 გარდ. 22 ოქტომბერი 1866

Софья Борисовна Голицына (Полторацкая) [Голицыны] დაბ. 15 აგვისტო 1796 გარდ. 19 ნოემბერი 1871

Tatiana Galitzine (Golitsyne, Golitsyn, Potemkine) [Galitzine] დაბ. 30 იანვარი 1797 გარდ. 1 ივლისი 1869

Ирина Борисовна Голицына [Голицыны] დაბ. 1800 გარდ. 1802


მოვლენები

1790 ქორწინება: II


Genealogical Research in the archives of Ukraine
Your Email*
Your First Name*
Your Last Name*
Postcode of your ancestors' place in Ukraine*
Capcha*

Reload
the service is provided by Genealogical Society «Ridni»
სხვა ენებზე