ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ვახტანგ VI-ის ამალის 1738 წ. ნუსხა

From Rodovid KA

[რედაქტირება] ვახტანგ VI-ის ამალის 1738 წ. ნუსხა

Абашидзев Бежан - князь; გარდაიცვალა 1731 წ. - 1 კაცი.

Автандилев Каран - секретарь, князь; при нем служителей - 3; დაბრუნდნენ საქართველოში 1729 წ. - 4 კაცი.

Амиреджибов Бежан - князь; გარდაიცვალა 1730 წ. - 1 კაცი.

Амилахоров Вахтанг - князь, генерал; გარდაიცვალნენ 1728 წ. - 1 კაცი. А жалование его производится княгине его Елене с двумя сыновьями, (сыновьями) и дочерью; при ней дворян - Ростом Кончиалов, Гиви Шаноов с женою, служителей - 7, в том числе один с женою, служительниц - 4; სულადობა - 19, ჯამაგირი - 440 მან., ჭვავი - 57 ჩარექი, შვრია - 20 ჩარექი, თივა - 360 ფუთი, შეშა - 9 საჟენი.

Амилахоров Эдишер - князь, с княгинею, при нем дворянин - Шио Заалов, Егоров Папуна с женою и с сыном, служителей женатых - 1 с сыном, неженатых - 3, служительниц - 3; სულადობა - 16, ჯამაგირი - 303 მან., ჭვავი - 17 ჩარექი, შეშა - 4 საჟენი.

Домна - княгиния, монхиня; გარდაიცვალა 1734 წ. - 1 კაცი.

Нино - имеретинская царевна, игуменья, при ней монхиня - 1, служительниц - 2, служителей женатых - 2, у них детей - 4, неженатых - 4; სულადობა - 16, ჯამაგირი - 280 მან., ჭვავი - 48 ჩარექი, შვრია - 20 ჩარექი, თივა - 360 ფუთი, შეშა - 4 საჟენი.

Орбелианов Вахтанг - князь, при нем дворянин Анофрий Матвеев, служителей - 2; ჯამაგირი - 110 მან., ჭვავი - 12 ჩარექი, შვრია - 10 ჩარექი, თივა - 180 ფუთი, შეშა - 2 საჟენი, ახლად ჩამოვიდნენ საქართველოდან 1735 წ. - 4 კაცი.

Орбелианов Дмитрий - его высочества дворецкий князь с княгинею и с двумя сыновьями, (сыновьями) и с двумя ж дочерьми, (дочерьми); при нем дворянин - Бежан Доротеев, Ашотан Багратов, Гарсеван Андреев, Ростом Акитмазов; служителей женатых - 2, у них детей - 5, неженатых - 5, служительниц - 11; სულადობა - 35, ჯამაგირი - 513 მან. 60 კაპ., ჭვავი - 105 ჩარექი, შვრია - 30 ჩარექი, თივა - 540 ფუთი, შეშა - 12 საჟენი.

Орбелианов Зал - князь, с одным служителем; დაბრუნდნენ საქართველოში 1734 წ. - 2 კაცი.

Орбелианов Мамука - князь, генерал; გარდაიცვალა 1728 წ. - 1 კაცი, а служители его - დაბრუნდნენ საქართველოში 1728 წ. - 10 კაცი.

Орбелианов Эли[з]бар - его высочества дворецкий князь; при нем служителей; დაბრუნდნენ საქართველოში 1730 წ. - 16 კაცი.

Павлов Леон - Мухранский владелец, генерал, князь, со служииелями; დაბრუნდნენ საქართველოში 1728 წ. - 10 კაცი.

Пата царевич да Мария царевна Вахтанговичи - სულ - 2, ჯამაგირი - 500 მან.;

Русудан Келчиковна - ея высочества царица, при ней верховых княгинь - 5, боярских боярынь - 6, девиц - 20; სულადობა - 31, ჯამაგირი - 317 მან. 50 კაპ., ჭვავი - 93 ჩარექი, შეშა - 30 საჟენი.

Цициев Парсадан - генерал, князь, со служителями его - გარდაიცვალნენ 1732 წ. - 6 კაცი, а достальные служители его - დაბრუნდნენ საქართველოში 1732 წ. - 7 კაცი.

Джерельна довідка за населеним пунктом