ქართულმა როდოვიდმა მუშაობა დაიწყო! შემოგვიერთდი! შექმენი ჩანაწერები სხვადასხვა პიროვნებების შესახებ! ააშენე ხე!

ბარათაშვილები - 2

From Rodovid KA

ბარათაშვილები

თავად ბარათაშვილთა საგვარეულო / ი. ჩიქოვანი: ქართული წარჩინებული გვარები; 29 – გვ. UDC: 929.52(479.22) – http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000555/Chiqovani%20Document.pdf

Contents

[რედაქტირება] ნუსხა 7 - გერმანოზის სახლი

სურათი:ბარათაშვილები-07.png


პაატა, გერმანოზ, პაპუნა, ოთარ, პაატა, ბერი, ვარაზ, არსენ, როსებ, პაპუა, გუგუნა, იასე (იესე), გერმანოზ, დომენტი, X (ქალი), გიორგი, ლუარსაბ, ბეჟან (ბეჟუა), დავით, პაატა, ომან, კაცია, იბრეიმ, გიორგი, ოსმან-აღა, შიო, გუგუნა, პაპუნა, ქაიხოსრო, ომან, ოთარ, იასე, დავით, ტეტია, პაატა, როსტომ, ფარემუზ, ტეტია, ავთანდილ, სულხან, მარიამ (მაია), ბარამ, იოსებ, გერმანოზ, ზაალ (ზაქარია), ნინო, ბარამ, სულხან (ტიხონ), აპოლონ, ლევან (ლეონიდ), ვლადიმერ, ოლიმპიადა (ოლღა), მიხეილ, ალექსანდრე, პულხერია, ნატალია, დარია, ბელანია, გერმანოზ, ივანე, ეკატერინე, ვასილი, კონსტანტინე, დიმიტრი, სოფიო, ესტატე, ეფემია, ილია, ნატალია, ანასტასია.

3/1. პაპუნა პაატას ძე o(1646-1661) ბოქაულთუხუცესი « ანა, ედიშერ არაგვის ერისთავის ას. (o 1655).

4/2. ოთარ გერმანოზის ძე. (ჩანს 1638_1692). ბოქაულთ-უხუცესი. « მარიამ N. ჩანს (1679_1692).

5/2. პაატა გერმანოზის ძე. ჩანს (1638_1689). მეჯინიბეთ-უხუცესი. მისი განაყოფი და სახლიკაცი _ პაპუნა ბარათაშვილი, ჩანს (1646_1661წ.წ.)

7/2. ვარაზ გერმანოზის ძე. (ჩანს 1638_1706). მეჯინიბეთ-უხუცესი.

8/2. არსენ გერმანოზის ძე. ჩანს (1638_1679). მანგლელი ეპისკოპოსი.

10/5. პაპუა პაატას ძე. (ჩანს 1660_1706). ბოქაულთ-უხუცესი.

11/5. გუგუნა პაატას ძე. ჩანს (1660_1708). მეჯინიბეთ-უხუცესი.

12/5. იასე (იესე) პაატას ძე. ჩანს (1660_1717). ახალქალაქის მოურავი.

14/5. დომენტი პაატას ძე. ჩანს (1662_1727). გუდარხევის მონასტრის წინამძღვარი.

17/7. ლუარსაბ ვარაზის ძე. ჩანს (1690_1736). « თინათინ ხერხეულიძე.

18/10. ბეჟან (ბეჟუა) პაპუას ძე. (ჩანს 1707). (ქორწინების გარეშე შვილი).

19/11. დავით (დათუნა) გუგუნას ძე. (ჩანს 1698_1736). « თამარ, თავად საამ ბარათაშვილის ას. (იხ. ნუსხა 18, №16/11).

21/11. ომან გუგუნას ძე. (ჩანს 1698_1716). მეჯინიბეთ-უხუცესი.

28/19. პაპუნა (პაპუა) დავითის ძე. ჩანს (1732_1765). უზბაში.

41/37. მარიამ (მაია) ფარემუზის ას. (1783_22.03.1831). « თავ. ივანე ნიკოლოზის ძე ჩოლოყაშვილი (ს. კისისხევი). ჩანს (1821-1870)

42/37. ბარამ ფარემუზის ძე. (ჩანს 1801_a. 1848, სპარსეთში).

43/37. იოსებ ფარემუზის ძე (?_a. 1845) « (1816) ნინო, თავ. გლახა ფალავანდიშვილის ას.

44/40. გერმანოზ სულხანის ძე (Ермолай Лукьянович) (1782_21.04.1833). მაიორი. « ნატალია, აზნ. თადეოზ ნაცვლიშვილის ას. (1804_10.04.1834).

45/40. ზაალ (ზაქარია) სულხანის ძე. (1793_24.02.1848) « I. ანა იშხნელი (1794_27.09.1829); « II. (10.11.1833). ნინო, თავად ივანე ამილახვრის ას. (1806_ჩანს 1853).

46/43. ნინო იოსების ას. (1818_1882) « თავ. გიორგი გურგენის ძე ვაჩნაძე (ბებურო) (1803_1875).

47/43. ბარამ იოსების ძე. (22.07.1825_ჩანს 1852) 1850წ. დაჯილდოვდა მე-4 ხარისხის წმ. ანას ორდენით. აყვანილ იქნა თავადის ხარისხის რანგში 1852 წ.

48/44. სულხან (ტიხონ) გერმანოზის ძე. (18.09.1821_13.08.1866). მაიორი. ისტორიკოსი. « (1844). ელისაბედ (Елизавета) პეტრეს ას. სემიანნიკოვა (1832_18.02.1900).

50/44. ლევან (ლეონიდ) გერმანოზის ძე (მარტი 1826_1875) კარის მრჩეველი (надворный советник) « ნინო, თავ. მელიტონ ბარათაშვილის ას. (1828_1906) (იხ. ნუსხა 6, №14/5)

52/44. ოლიმპიადა (ოლღა) გერმანოზის ას. (ჩანს 1897) « ასლან ნიკოლოზის ძე თარხან-მოურავი. (კავთისხევი) (1823–?)

57/45. დარია ზაალის (ზაქარიას) ას. (15.03.1837_?) « (27.01.1855). დავით სვიმონის ძე ჯორაევი (1832_?)

59/45. გერმანოზ ზაალის (ზაქარიას) ძე (7.08.1842, ს. კოდა_1862). გარდაიცვალა კადეტთა კორპუსში ყოფნისას.

60/45. ივანე ზაალის (ზაქარიას) ძე. (3.06.1844_1873). « (12.11.1870). ნინო, თავ. ალექსანდრე მელიქიშვილის ას, (1845_?).

62/48. ვასილი სულხანის (ტიხონის) ძე. (1.01.1851_11.08.1897). პოდპოლკოვნიკი. « I. (9.01.1885). მარია ივანეს ას. ნაზაროვა (1860_?). « II. ელენე, თავ. ივანე ციციშვილის ას. (1857_?)

63/48. კონსტანტინე სულხანის (ტიხონის) ძე (17.08.1855_23.04.1911). კოლეგიის მდივანი (коллежский секретарь).

[რედაქტირება] ნუსხა 8 - გერმანოზის სახლი

სურათი:ბარათაშვილები-08.png


პაპუნა, დავით, გიორგი, გუგუნა, ზაალ, ომან, იოსებ, ეკატერინე, პართენ (პორფილე), ერმი, ნატალია, მარიამ (მაკა), ეფემია, ბარბარე, სოფიო, ნიკოლოზ, ნინო, იოსებ, ბარბარე, მარიამ.

2/1. დავით პაპუნას ძე. ჩანს (1750_1789). გარდ. a.1899. « ხორეშან N. (ჩანს 1899)

3/1. გიორგი პაპუნას ძე. ჩანს (1750_1798). მონაწილეობდა მეფე ერეკლეს დაკრძალვის ცერემონიალში.

7/3. იოსებ გიორგის ძე. (1787_6.12.1841). პოდპოლკოვნიკი. « (1810). ეფემია, აზნ. გიორგი (გლახა) გაბაშვილის ას. (1795_1882).

8/7. ეკატერინე იოსების ას. (1818_?). « (20.02.1837). აზნ. იაკობ გიორგის ძე გაბაშვილი (გარეთუბანი) (1814_1873).

9/7. პართენ (პორფილე) იოსების ძე. (27.03.1819_30.03.1896). კოლეგიის მრჩეველი (колежский советник). « (2.07.1875). ანა, თავ. ივანე ციციშვილის ას. (ხვედურეთი) (1849_?).

12/7. მარიამ (მაკა) იოსების ას. (3.04.1922_ჩანს 1856). « მაიორი ფედოტ დობროჟენსკი (?_a.1856).

13/7. ეფემია იოსების ას. (1825_16.10.1864). « (20.01.1843). თავ. დავით საბას ძე საგინაშვილი (ახშანი) (1815_?).

15/7. სოფიო იოსების ას. (4.01.1828_1900). « პოლკოვნიკი ილია კუზმას ძე კუზმინი (?_1860).

16/7. ნიკოლოზ იოსების ძე (10.07.1829_2.04.1854). პრაპორშჩიკი.

18/9. იოსებ პართენის (პორფილეს) ძე. (14.10.1877_31.08.1899) დრაგუნთა პოლკის კორნეტი. გარდაიცვალა ჭლექით.

20/9 მარიამ პართენის (პორფილეს) ას. (31.12.1880_ჩანს 1916წ. მილანში, როგორც გასათხოვარი, თავადის ასული).

[რედაქტირება] ნუსხა 9 - გერმანოზის სახლი

სურათი:ბარათაშვილები-09.png


იასე (იესე), ოთარ, გერმანოზ, დარეჯან, ავთანდილ, თამაზ, იასე (იესე), ნიკოლოზ, ავთანდილ, იოანე, გიორგი, მერაბ, იაკობ, ნიკოლოზ, ივანე, დავით, სოფიო, ელენე, გიორგი, მარიამ, სოლომონ, ნატალია, ნიკოლოზ, კონსტანტინე, მარიამ, ელენე, გიორგი (ტატო), ელისაბედ, სოფიო, ნიკოლოზ.

2/1. ოთარ იასეს ძე. ჩანს (1706_1738). ახალქალაქის მოურავი.

13/8. იაკობ ნიკოლოზის ძე. (1770_ჩანს 1822). გუბერნიის მდივანი (губернский секретарь). « თამარ (თალია), თავ. ივანე დოლენჯიშვილის ას. (1793_29.04.1873).

14/11. ნიკოლოზ გიორგის ძე (1780_a.1833). ტიტულარული მრჩეველი (титулярный советник). მისი ბიძაშვილი იოსები (ჩანს 1833). « დარია კორნელის ას. ჭაჭიკაშვილი (1795_9.02.1833) (აზნ.).

17/13. სოფიო იაკობის ას. (1809_?) « აზნ. დიმიტრი ივანეს ძე თურქესტანიშვილი (1789_1839).

20/13. მარიამ (მაია, მაიკო) იაკობის ას. (1816_14.02.1903) « (1833) თავადი რომან (რამაზ) დავითის ძე ჭავჭავაძე (წინანდალი) (1806_1888).

22/13. ნატალია იაკობის ას. (1820_15.08.1908) « (1.11.1842) თავ. იოსებ სიმონის ძე ჭავჭავაძე (ურიათუბანი) (1824_1860).

23/13. ნიკოლოზ იაკობის ძე (10.11.1821_1.03.1874). « (1.06.1854) მართა, თავ. რამაზ ავალიშვილის ასული (1831_1913) (ჩუმლაყი).

25/14. მარიამ ნიკოლოზის ას. (1814_4.05.1872). « (31.07.1833) აზნ. ბესარიონ ივანეს ძე ანდრონიკაშვილი (1796_?) (ოჟიო).

27/14. გიორგი (ტატო) ნიკოლოზის ძე. (1823_a.1857) 1852წ. იქნა სამართალში მიცემული თავ. ზაალ ბარათაშვილის (საამის სახლიდან) (იხ. ნუსხა 18, N25/24) მკვლელობისათვის. 1854 წლის 14 სექტემბერს მიესაჯა ციმბირში გადასახლება, საითკენაც მიმავალი გზიდან გაიქცა. « ეფემია (მარიამ) ყარამანის ას. ჯორაევა. ჩანს (1857_1864).

29/27. სოფიო გიორგის ას. (4.12.1852_?) « (5.06.1867) თავ. დიმიტრი იოსების ძე ჭავჭავაძე (ურიათუბანი) (1849_?).

30/27. ნიკოლოზ გიორგის ძე (3.08.1855_?) (ს. კოდა) იქნა ცნობილი უკანონოდ შობილად, ვინაიდან დაიბადა მამის გადასახლებიდან 10-ზე მეტი თვის შემდეგ.

[რედაქტირება] ნუსხა 10 - გოსტაშაბის სახლი

სურათი:ბარათაშვილები-10.png


გოსტაშაბ, ამილღაბარ, იოანე, ყაფარბეგ, გოსტაშაბ, იოვანე, ამილღაბარ, ყაფარბეგ, თამაზ, იოვანე, პაპუნა, ქაიხოსრო, ასლამაზ, ხოსიტა, დავით, გოსტაშაბ, ნიკოლოზ, თამაზ, ყაფარბეგ, ბერი, მარიამ, ასლან, იასე, ქაიხოსრო, დემეტრე, ფარემუზ.

1. გოსტაშაბ. ჩანს (1505_1558). შვილი ქავთარ ბარათაშვილისა, რომელიც ჩანს დოკუმენტებში (1493_1523) წლებში და ელისაბედ N-ისა, რომელიც ჩანს დოკუმენტში 1523წ. (მონაზონი).

4/2. ყაფარბეგ ამილღაბარის ძე. (ჩანს 1626, ბოქაულთუხუცესი). გარდ. 1628.

11/5. პაპუნა გოსტაშაბის ძე. (ჩანს 1634_1680). (მოკლულია). ყლიჯყორჩი. « N. როინ ჯავახიშვილის ასული.

14/5. ხოსიტა გოსტაშაბის ძე. ჩანს (1658_1713). პაპუნას ნახევარძმა. « N. , ჯიმშიტა შიოშაშვილის ასული.

17/11. ნიკოლოზ პაპუნას ძე. ჩანს (1653_1716). მანგლელი ეპისკოპოსი.

21/11. მარიამ პაპუნას ას. « პაპუნა სააკაძე. ჩანს (1661_1671).

[რედაქტირება] ნუსხა 11 - გოსტაშაბის სახლი

სურათი:ბარათაშვილები-11.png


გოსტაშაბ, პაპუნა, ქაიხოსრო, თამაზ, გოსტაშაბ, ბეჟან, ანახანუმ, თამაზ, როსტომ, ნიკოლოზ, რევაზ, ქაიხოსრო, ბეჟან, ვახუშტი, პაპუნა, ზაზა (ზაქარია), ზაალ, ზურაბ, ამილღაბარ, ივანე, ქაიხოსრო, ნიკოლოზ (კიკოლა), ზაალ (ზაქარია), საბა, ქაიხოსრო, ბეჟან, თამაზ, დავით, ანა, პავლე, ელენე, ივანე, გრიგოლ, ანასტასია, ეკატერინე, ბარბარე, ნინო, გიორგი, დიმიტრი, ივანე, ქეთევან, სოფიო, ელისაბედ, მარიამ, ნიკოლოზ, ელენე, ირაკლი, სოფიო, გიორგი (გრიგოლ, ზინაიდა.

2/1. პაპუნა გოსტაშაბის ძე. ჩანს (1693_1719). « ხვარამზე N. ჩანს (1708_1713).

4/1. თამაზ გოსტაშაბის ძე. ჩანს (1700_1712). გარდ. 1758 მოსკოვში.

7/2. ანახანუმ პაპუნას ას. ჩანს (1748_1752) « შანშე, დათა ქსნის ერისთავის ძე (?_1753).

16/5. ზაზა (ზაქარია) გოსტაშაბის ძე. ჩანს (1743_1792). უზბაში (1785წ.)

21/15. ქაიხოსრო პაპუნას ძე (1771_p. 1826). (ს. მეჯვრისხევი). « ანა, თავ. ბეჟან რატიშვილის ას.

22/16. ნიკოლოზ (კიკოლა) ზაზას (ზაქარიას) ძე (?_a. 1818). « მარიამ, თავად ზაალ ავალიშვილის ასული (ბრეთი) (1780_1828). თბილისი.

23/16. ზაალ (ზაქარია) ზაზას (ზაქარიას) ძე. (1775_24.04.1833) კოლეგიის ასესორი (коллежский асессор). 1830წ. იქნა დაპატიმრებული ყალბი სიგელების დამზადების ბრალდებით. « ანა, აზნ. თადა ნაცვლიშვილის ას. (?_a. 1834).

24/16. საბა ზაზას (ზაქარიას) ძე. (ჩანს 1837). არქიმანდრიტი.

25/16. ქაიხოსრო ზაზას (ზაქარიას) ძე. (1791_p. 1832). « I. ანა, აზნ. N. ზალდასტანიშვილის ას. (ს. ენაგეთი) (1796_25.11.1826). « II. (1831) ნინო, თავ. ივანე ამილახვრის ასული (1806_?)

29/21. ანა ქაიხოსროს ას. (1803_?). « (15.10.1820) ილია სტეფანეს ძე რაგოვსკოი (?_a.1836). ტიტულარული მრჩეველი (титулярный советник).

30/21. პავლე ქაიხოსროს ძე. (1805_3.02.1837). (ს. ქსოვრისი). პორუჩიკი. « ნინო დავითის ას. N

31/21. ელენე ქაიხოსროს ას. (1807_p. 1846). « იასე გიორგის ძე ამილახვარი (?_1841) (ავთანდილის სახლი).

32/22. ივანე ნიკოლოზის ძე. (1803_p. 1826). პოდპორუჩიკი.

33/22. გრიგოლ ნიკოლოზის ძე. (1806_a. 1841). პოდპოლკოვნიკი. « I. N. N. « II. (29.07.1832) სოფიო, თავ. სოლომონ მელიქიშვილის ასული (1804_1881).

34/22. ანასტასია ნიკოლოზის ას. « თავ. გაბრიელ ზაზას ძე სოლოღაშვილი. (1800_?).

36/23. ბარბარე ზაალის (ზაქარიას) ას. (1816_?) « პეტრე ვასილის ძე სოკოლოვსკი (?_1849)

40/23. ივანე ზაალის (ზაქარიას) ძე. (30.08.1829_18.01.1871). პოლკოვნიკი. « (10.11.1868) ნინო, თავ. ალექსანდრე ჯავახიშვილის ას (1847_1910)

43/29. ელისაბედ პავლეს ას. (1836_p. 1863) « (1849) მაიორი ივან ეგორის ძე შუტოვი.

44/33. მარიამ გრიგოლის ას. (15.06.1836_5.03.1904) « (21.07.1852) თავ. ივანე ალექსანდრეს ძე მელიქიშვილი (1830_1907)

45/33. ნიკოლოზ გრიგოლის ძე (13.10.1838_?) « მარიამ, თავ. თეიმურაზ ახვლედიანის ას. (1870_?).

46/33. ელენე გრიგოლის ას. (15.04.1840_?) « (8.11.1857) აზნ. მიხეილ გრიგოლის ძე ჯომარდიძე (1822_?).

47/40. ირაკლი ივანეს ძე (25.07.1869_6.11.1920) « ანა პავლეს ას. N. (ჩანს 1910).

48/45. სოფიო ნიკოლოზის ას. (1.08.1884_1977) « (29.04.1907) თავ. ლევან ლუარსაბის ძე მაღალაშვილი (1879_1926).

49/45. გიორგი (გრიგოლ) ნიკოლოზის ძე (18.06.1886_?) « I. N. N. « II. ვერა ნიკოლოზის ას. N. E

Джерельна довідка за населеним пунктом